reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 listopada 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym lub z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych

Na podstawie art. 17 ust. 2, art. 17a, art. 26 pkt 1, art. 27a, art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 32e ust. 2, art. 33 ust. 11, art. 34 ust. 6 i art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym lub z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych (Dz. Urz. Ml Nr 4, poz. 22) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) zawieszania wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.”;

2) w ust. 2 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) przyjmowania zawiadomień od przewoźników drogowych w związku z zawieszeniem w całości lub części wykonywania międzynarodowego transportu drogowego;

11) zwrotu części opłaty za udzieloną licencję lub wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego z rachunku bankowego przeznaczonego do gromadzenia wpływów z tytułu opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 246 i Nr 164, poz. 1104.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant Sp. z o.o.

Producent kompletnych rozwiązań systemów grzewczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama