reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika do spraw otwartości danych w Ministerstwie Infrastruktury

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz.1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw otwartości danych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".

2. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Minister Infrastruktury, zwany dalej "Ministrem", spośród pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Infrastruktury, zwanym dalej "Ministerstwem".

3. Działania Pełnomocnika nadzoruje Minister.

§ 2.
1. Do zadań Pełnomocnika należy realizacja zadań określonych w uchwale nr 107/2016 Rady Ministrów z 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia "Programu otwierania danych publicznych", zwanej dalej "Programem", oraz koordynacja działań komórek organizacyjnych Ministerstwa i jednostek podległych Ministrowi i przez niego nadzorowanych, w obszarze otwierania danych publicznych, a w szczególności:

1) ocena danych, będących w posiadaniu Ministerstwa oraz jednostek podległych i nadzorowanych, pod względem jakości i użyteczności do ponownego wykorzystywania;

2) zbieranie informacji od komórek organizacyjnych oraz jednostek podległych Ministrowi i przez niego nadzorowanych na temat danych, które zostaną udostępnione na portalu danepubliczne.gov.pl, zwanego dalej "Portalem";

3) weryfikowanie danych przekazywanych do udostępnienia na Portalu pod kątem ich otwartości;

4) współpraca z administratorem Portalu;

5) przekazywanie do Ministerstwa Cyfryzacji informacji o danych udostępnianych w danym kwartale;

6) informowanie koordynatora Programu, do dnia 31 stycznia każdego roku, o rezultatach wdrażania Programu w Ministerstwie oraz jednostkach podległych Ministrowi i przez niego nadzorowanych;

7) obsługa Portalu, w tym zamieszczanie i aktualizowanie danych Ministerstwa oraz jednostek podległych Ministrowi i przez niego nadzorowanych, które nie mają indywidualnego dostępu do Portalu lub na ich wniosek.

2. Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki podległe Ministrowi i przez niego nadzorowane wspierają Pełnomocnika w realizacji powierzonych mu zadań w szczególności poprzez udostępnianie informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, zgodnie z ich właściwością.

3. Obsługę merytoryczną, kancelaryjną oraz organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Biuro Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: Andrzej Adamczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność oraz transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama