reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M331 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Niniejszym podaje się do wiadomości, że na podstawie przepisów rozdziału 1.5.1 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 769 i 2471) w dniu 18 listopada 2020 r. została podpisana i weszła w życie Umowa wielostronna M331.

Tekst Umowy wielostronnej M331 określa załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że właściwe władze następujących państw podpisały Umowę wielostronną M331 w podanych niżej datach:

Republika Francuska 3.11.2020

Wielkie Księstwo Luksemburga 4.11.2020

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 19 listopada 2020 r.
(Dz. Urz. MI poz. 41)

[UMOWA WIELOSTRONNA M331 ZAWARTA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ROZDZIAŁU 1.5.1 ADR, DOTYCZĄCA OKRESOWYCH KONTROLI I BADAŃ NACZYŃ CIŚNIENIOWYCH DO PRZEWOZU GAZÓW KLASY 2]

UMOWA WIELOSTRONNA M331
zawarta na podstawie przepisów rozdziału 1.5.1 ADR, dotycząca okresowych kontroli i badań naczyń ciśnieniowych do przewozu gazów Klasy 2

(1) W drodze odstępstwa od przepisów 4.1.6.10 i instrukcji pakowania P200 (3) (d) - stosownie z tabelami 1 i 2 - oraz P200 (9) z 4.1.4.1 ADR, naczynia ciśnieniowe przybywające w celu napełnienia o następujących numerach UN, których termin okresowej kontroli i badań upłynął, mogą być napełniane i przewożone:

UN 1002 POWIETRZE SPRĘŻONE

UN 1013 DITLENEK WĘGLA

UN 1046 HEL SPRĘŻONY

UN 1070 PODTLENEK AZOTU

UN 1072 TLEN SPRĘŻONY

UN 1660 TLENEK AZOTU SPRĘŻONY

UN 1956 GAZ SPRĘŻONY I.N.O

UN 3156 GAZ SPRĘŻONY UTLENIAJĄCY I.N.O.

UN 3157 GAZ SKROPLONY UTLENIAJĄCY I.N.O.

Wszystkie pozostałe przepisy instrukcji pakowania P200 pozostają w mocy.

(2) W drodze odstępstwa od przepisów 4.1.6.10 i instrukcji pakowania P203 (8) 4.1.4.1 ADR, zamknięte naczynia kriogeniczne przybywające w celu napełnienia o następujących numerach UN, których termin okresowej kontroli i badań upłynął, mogą być napełniane i przewożone:

UN 1073 TLEN SCHŁODZONY SKROPLONY

UN 1963 HEL SCHŁODZONY SKROPLONY

UN 1977 AZOT SCHŁODZONY SKROPLONY

Wszystkie pozostałe przepisy instrukcji pakowania P203 pozostają w mocy.

(3) Nadawca wpisuje w dokumencie przewozowym "Przewóz zgodny z warunkami określonymi w sekcji 1.5.1 ADR (M331)".

(4) Niniejsza umowa obowiązuje do 31 marca 2021 r. dla przewozu na terytorium umawiających się Stron ADR, sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały.

Warszawa, dnia 18 listopada 2020 r.

Właściwa władza Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ADR

Minister Infrastruktury

Multilateral Agreement M331
Under section 1.5.1 of ADR concerning the periodic inspection and test of pressure receptacles for the carriage of gases of Class 2

(1) By derogation from the provisions of 4.1.6.10 and packing instruction P200 (3) (d) - in conjunction with Tables 1 and 2 - and P200 (9) of 4.1.4.1 of ADR, pressure receptacles arriving for refill with the following UN numbers that have an expired date of periodic inspection and test are permitted to be filled and carried:

UN 1002 AIR, COMPRESSED

UN 1013 CARBON DIOXDE

UN 1046 HELIUM, COMPRESSED

UN 1070 NITROUS OXIDE

UN 1072 OXYGEN, COMPRESSED

UN 1660 NITRIC OXIDE, COMPRESSED

UN 1956 COMPRESSED GAS N.O.S

UN 3156 COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S

UN 3157 LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, N.O.S

All other provisions of packing instruction P200 shall apply.

(2) By derogation from the provisions of 4.1.6.10 and packing instruction P203 (8) of 4.1.4.1 of ADR, closed cryogenic receptacles arriving for refill with the following UN Number that have an expired date of periodic inspection and test are permitted to be filled and carried:

UN 1073 OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID

UN 1963 HELIUM, REFRIGERATED LIQUID

UN 1977 NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID

All other provisions of Packing Instruction P203 shall apply.

(3) The consignor shall enter in the transport document "Carriage agreed under the terms of section 1.5.1 of ADR (M331)".

(4) This agreement shall be valid until 31 March 2021 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this Agreement which have not revoked it.

Warsaw, November 18, 2020

The competent authority for ADR of the Republic of Poland

Minister of Infrastructure

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama