Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70za ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720) ogłasza się wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, stanowiący załącznik do obwieszczenia.2)

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).

2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 46).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ BADAŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW LUB WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DANEGO POJAZDU W CELU DOPUSZCZENIA JEDNOSTKOWEGO POJAZDU ALBO DOPUSZCZENIA INDYWIDUALNEGO WE POJAZDU]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 13 maja 2021 r.
(poz. 25)

WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ BADAŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW LUB WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DANEGO POJAZDU W CELU DOPUSZCZENIA JEDNOSTKOWEGO POJAZDU ALBO DOPUSZCZENIA INDYWIDUALNEGO WE POJAZDU

1. Sieć Badawcza Łukasiewicz: Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa) w zakresie:

1) homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE/WE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, R, C i S,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, R, C i S (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 1),

c) przeprowadzania badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii:

M i N,

d) przeprowadzania:

- kontroli zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, R, C i S,

- kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii: M i N;

2) dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T i R;

3) dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

TABELA NR 1

- dla pojazdów samochodowych i ich przyczep (M, N, O):

70/157/EWG, 70/220/EWG, 70/221/EWG, 70/222/EWG, 70/311/EWG, 70/387/EWG, 70/388/EWG, 71/320/EWG, 72/245/EWG, 74/60/EWG, 74/61/EWG, 74/297/EWG, 74/408/EWG, 74/483/EWG, 75/443/EWG, 76/114/EWG, 76/115/EWG, 76/756/EWG, 77/389/EWG, 77/541/EWG, 77/649/EWG, 78/316/EWG, 78/317/EWG, 78/318/EWG, 78/549/EWG, 78/932/EWG, 80/1268/EWG, 80/1269/EWG, 89/297/EWG, 91/226/EWG, 92/21/EWG, 92/24/EWG, 92/114/EWG, 94/20/EWG, 95/28/WE, 96/27/WE, 96/79/WE 97/27/WE, 98/91/WE, 2000/40/WE, 2001/56/WE, 2001/85/WE, 2003/97/WE, 2005/55/WE, 2005/64/WE, 2006/40WE, 715/2007, 78/2009, 595/2009, 672/2010, 1003/2010, 1005/2010, 1008/2010, 1009/2010, 19/2011, 109/2011, 458/2011, 130/2012, 351/2012, 1230/2012,

- dla pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów (L):

93/14/EWG, 93/30/EWG, 93/33/EWG, 93/93/EWG, 95/1/WE, 97/24/WE (C3), 97/24/WE (C4), 97/24/WE (C5), 97/24/WE (C6), 97/24/WE (C7), 97/24/WE (C8), 97/24/WE (C9), 97/24/WE (C10), 97/24/WE (C11), 97/24/WE (C12), 2000/7/WE, 2009/62/WE, 2009/78/WE, 2009/79/WE, 2009/80/WE, 2009/139/WE, 134/2014, 3/2014, 44/2014,

- dla ciągników rolniczych i ich przyczep (T i R):

76/432/EWG, 78/764/EWG, 86/415/EWG, 2008/2/WE, 2009/58/WE, 2009/60/WE (A1.1), 2009/63/WE (A1), 2009/63/WE (A3), 2009/63/WE (A4), 2009/63/WE (A5), 2009/63/WE(A6), 2009/64/WE, 2009/66/WE, 2009/75/WE, 2009/76/WE, 2009/144/WE (A1), 2009/144/WE (A2.1), 2009/144/WE (A2.2), 2009/144/WE (A4), 2009/144/WE (A5), 2009/144/WE (A6), 2015/208, 1322/2014, 2015/96, 2015/68,

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, R, C i S według Regulaminów EKG ONZ nr: 9, 10, 11, 12, 13, 13H, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 71, 73, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 100 (3, 4A, 4B), 101, 102, 105, 107, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131.

2. Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa) w zakresie:

1) homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE/WE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, C, R, T i S,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, C, R, T i S (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 2),

c) przeprowadzania badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii:

M i N,

d) przeprowadzania:

- kontroli zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, C, R, T i S,

- kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii: M i N;

2) dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, C, R i T;

3) dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

TABELA NR 2


- dla pojazdów samochodowych i ich przyczep (M, N, O):

70/157/EWG, 70/221/EWG (A2), 70/222/EWG, 70/311/EWG, 70/387/EWG, 70/388/EWG, 71/320/EWG, 72/245/EWG, 74/60/EWG, 74/61/EWG, 74/297/EWG, 74/408/EWG, 74/483/EWG, 75/443/EWG, 76/114/EWG, 76/115/EWG, 76/756/EWG, 76/757/EWG, 76/758/EWG, 76/759/EWG, 76/760/EWG, 76/761/EWG, 76/762/EWG, 77/389/EWG, 77/538/EWG, 77/539/EWG, 77/540/EWG, 77/541/EWG, 77/649/EWG, 78/316/EWG, 78/317/EWG, 78/318/EWG, 78/549/EWG, 78/932/EWG, 80/1269/EWG, 89/297/EWG, 91/226/EWG, 92/21/EWG, 92/22/EWG, 92/23/EWG, 92/24/EWG, 92/114/EWG, 94/20/EWG, 95/28/WE, 97/27/WE, 98/91/WE, 2000/40/WE, 2001/56/WE, 2001/85/WE, 2003/97/WE, 2005/55/WE, 2005/64/WE, 2006/40/WE, 715/2007, 2009/1, 78/2009, 79/2009, 595/2009, 672/2010, 1003/2010, 1005/2010, 1008/2010, 1009/2010, 19/2011, 109/2011, 458/2011, 65/2012, 130/2012, 249/2012, 347/2012, 351/2012, 1230/2012, 2015/166, 2017/1151, 2018/1832,

- dla pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów (L):

93/14/EWG, 93/30/EWG, 93/33/EWG, 93/92/EWG, 93/93/EWG, 93/94/EWG, 95/1/WE (A1), 95/1/WE (A2), 97/24/WE (C1), 97/24/WE (C2), 97/24/WE (C3), 97/24/WE (C4), 97/24/WE (C5), 97/24/WE (C6), 97/24/WE (C7), 97/24/WE (C8), 97/24/WE (C9), 97/24/WE (C10), 97/24/WE (C11), 97/24/WE (C12), 2000/7/WE, 2009/62/WE, 2009/78/WE, 2009/79/WE, 2009/80/WE, 2009/139/WE, 3/2014, 44/2014, 134/2014, 901/2014, 2018/295, 2016/1825, 2016/1824,

- dla ciągników rolniczych i ich przyczep (T, C, R, S):

76/432/EWG, 78/764/EWG, 80/720/EWG, 86/297/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG, 87/402/EWG, 2000/25/WE, 2008/2/WE, 2009/57/WE, 2009/58/WE, 2009/59/WE, 2009/60/WE (A1.1), 2009/60/WE (A1.2), 2009/61/WE, 2009/63/WE (A1), 2009/63/WE (A2), 2009/63/WE (A3), 2009/63/WE (A4), 2009/63/WE (A5), 2009/63/WE(A6), 2009/64/WE, 2009/66/WE, 2009/68/WE, 2009/75/WE, 2009/76/WE, 2009/144/WE (A1), 2009/144/WE (A2.1), 2009/144/WE (A2.2), 2009/144/WE (A3), 2009/144/WE (A4), 2009/144/WE (A5), 2009/144/WE (A6), 1322/2014, 2015/68, 2015/96, 2015/208, 2015/504, 2016/1788, 2016/1789, 2018/828, 2018/829, 2018/830, 2018/985, 2018/986,

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C, R i S według Regulaminów EKG ONZ nr:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 (A21), 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 142, 147, 148, 149 i 150.

3. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach (Falenty, Aleja Hrabska 3, 05-090 Raszyn) w zakresie:

1) homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE/WE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: C, R, T i S,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, C, R, T i S (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 3),

c) przeprowadzania:

- kontroli zgodności produkcji pojazdu dla pojazdów kategorii: C, R, T i S,

- kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, C, R i T;

2) dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii: C, R i T.

TABELA NR 3

- dla pojazdów samochodowych i ich przyczep (M, N, O):

70/222/EWG, 71/320/EWG (A2, A3, A5, A6, A8), 76/114/EWG, 76/756/EWG, 97/27/WE,

- dla ciągników rolniczych i ich przyczep (T, C, R i S):

76/432/EWG, 76/763/EWG, 78/764/EWG (A4), 80/720/EWG, 86/297/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG, 87/402/EWG, 2008/2/WE, 2009/57/WE, 2009/58/WE, 2009/59/WE, 2009/60/WE (A1.1), 2009/60/WE (A1.2), 2009/61/WE, 2009/63/WE (A1), 2009/63/WE (A2), 2009/63/WE (A3), 2009/63/WE (A4), 2009/63/WE (A5), 2009/63/WE (A6), 2009/64/WE, 2009/66/WE, 2009/68/WE, 2009/75/WE, 2009/76/WE, 2009/144/WE (A1), 2009/144/WE (A2.1), 2009/144/WE (A2.2), 2009/144/WE (A2.3), 2009/144/WE (A2.4), 2009/144/WE (A5), 2009/144/WE (A6), 2015/208, 1322/2014, 2015/96, 2015/68,

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, T, C i R według Regulaminów EKG ONZ nr: 10, 13 (A4, A6, A8, A12), 48, 71, 86.

4. Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała) w zakresie:

1) homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE/WE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, R, C i S,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, T, R, C i S (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 4),

c) przeprowadzania badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii:

M i N,

d) przeprowadzania:

- kontroli zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, R, C i S,

- kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii: M i N;

2) dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, R i C;

3) dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

TABELA NR 4

- dla pojazdów samochodowych i ich przyczep (M, N, O):

70/157/EWG, 70/221/EWG (A2), 70/222/EWG, 71/320/EWG, 76/114/EWG, 76/756/EWG,

76/757/EWG, 76/758/EWG, 76/759/EWG, 76/760/EWG, 77/538/EWG, 77/539/EWG, 77/540/EWG, 80/1269/EWG, 89/297/EWG, 91/226/EWG, 92/21/EWG, 92/22/EWG, 94/20/WE (A.V.1, A.V.2), 95/28/WE, 97/27/WE, 2001/85/WE, 2003/97/WE, 2005/55/WE, 2005/64/WE, 2006/40/WE, 715/2007, 692/2008, 595/2009, 672/2010, 1003/2010, 1005/2010, 1009/2010, 19/2011, 109/2011, 458/2011, 582/2011, 130/2012, 1230/2012, 134/2014, 2017/1151, 2017/1347, 2017/2400,

- dla ciągników rolniczych (T, R, C, S):

76/432/EWG, 2009/60/WE (A1.1), 2009/60/WE (A1.2), 2009/144/WE (A1), 2009/144/WE (A2), 2009/144/WE (A3 z wyłączeniem A3A pkt 8.1.3.3), 2016/1628, 985/2018,

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, R, C i S według Regulaminów EKG ONZ nr:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 (A10), 11, 13, 13H, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27 (z wyłączeniem A5 pkt 10), 28, 31, 37, 38, 39, 43 (z wyłączeniem A3 pkt: 3.2, 6.1-6.3), 46 (z wyłączeniem pkt 6.2 i A10), 48, 49, 50, 51, 53, 55 (A5.1, A5.2, A6, A7), 56, 57, 58, 59, 61, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 (S.I.5, S.II.13), 103, 104, 105, 107, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 123, 128, 132, 133, 136, 142, 143, 145, 147, 148, 149, 150.

5. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., z siedzibą w Kobyłce (ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka) w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N i O.

6. Sieć Badawcza Łukasiewicz: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Krakowie (ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków) - Zakład Technologii Szkła (ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków) w zakresie homologacji do:

1) przeprowadzania badań homologacyjnych typu EKG ONZ przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 5);

2) przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T.

TABELA NR 5

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T według Regulaminu EKG ONZ nr 43.

7. Politechnika Świętokrzyska - Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej, z siedzibą w Kielcach (Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce) w zakresie homologacji do:

1) przeprowadzania badań homologacyjnych typu WE przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T;

2) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 6);

3) przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T.

TABELA NR 6

- dla pojazdów samochodowych i ich przyczep (M, N, O): 70/388/EWG, 72/245/EWG, 74/61/EWG, 75/443/EWG, 76/756/EWG, 76/759/EWG, 95/28/WE,

- dla pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów (L): 93/30/EWG, 93/33/EWG,

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T według Regulaminów EKG ONZ nr: 6, 10, 18, 28, 39, 45, 48, 62, 65, 87, 97, 116, 118.

8. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "STOMIL" Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (ul. Starołęcka 20, 61-361 Poznań) w zakresie homologacji do:

1) przeprowadzania badań homologacyjnych typu WE przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T;

2) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 7);

3) przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T.

TABELA NR 7

- dla pojazdów samochodowych i ich przyczep (M, N, O): 92/23/EWG,

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T według Regulaminów EKG ONZ nr: 30, 54, 75, 106, 108, 109.

9. Sieć Badawcza Łukasiewicz: Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR", z siedzibą w Poznaniu (ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań) w zakresie homologacji do:

1) przeprowadzania badań homologacyjnych typu tramwaju;

2) przeprowadzania kontroli zgodności produkcji tramwaju.

10. AUTO LAND R.T. Zduniewicz Spółka Jawna - Laboratorium Badań Szkła, z siedzibą w Krakowie (ul. Władysława Łokietka 236, 31-334 Kraków) w zakresie homologacji do:

1) przeprowadzania badań homologacyjnych typu EKG ONZ przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 8);

2) przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T.

TABELA NR 8

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T według Regulaminu EKG ONZ nr 43.

11. Laboratorium Badań Homologacyjnych Agata Miroń, z siedzibą w Sokółce (ul. Grodzieńska 74, 16-100 Sokółka) w zakresie homologacji do:

1) przeprowadzania badań homologacyjnych typu WE przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M1 i N1 (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 9);

2) przeprowadzania badań homologacyjnych typu EKG ONZ przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M i N (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 9);

3) przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M i N.

TABELA NR 9

- dla pojazdów samochodowych (M1, N1): 78/2009,

- dla pojazdów kategorii: M, N według Regulaminu EKG ONZ nr 55 (A5.1).

12. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (ul. 17-go Stycznia 56, 02-146 Warszawa) w zakresie homologacji do:

1) przeprowadzania badań homologacyjnych typu tramwaju i trolejbusu;

2) przeprowadzania kontroli zgodności produkcji tramwaju i trolejbusu.

13. Centrum Badawcze Pojazdów CeBaPoj Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Jankowie (ul. Wołomińska 271, 05-250 Nowy Janków, gm. Radzymin) w zakresie:

1) dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N i O;

2) homologacji do przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE/WE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N i O.

14. SYLKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (ul. Nowotomyska 131, 62-065 Grodzisk Wielkopolski) w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii N i O.

15. OINBAS Ośrodek Innowacyjno-Naukowo-Badawczy Sp. z o.o. (ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew) w zakresie:

1) homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE/WE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: O, R i S,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C, R i S (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 10),

c) przeprowadzania:

- kontroli zgodności produkcji pojazdu dla pojazdów kategorii: O, R i S,

- kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C, R i S;

2) dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii: O, R i S.

TABELA NR 10

- dla pojazdów samochodowych i ich przyczep (M, N, O, L, T, C, R i S):

1003/2010, 19/2011, 1230/2012, 458/2011, 109/2011,

- dla ciągników rolniczych i ich przyczep (T, C, R, S):

1322/2014, 2015/68, 2015/96, 2015/208, 2015/504, 2016/1788, 2018/830, 2018/985;

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C, R i S według Regulaminów EKG ONZ nr: 13, 48, 55, 58, 73, 79, 107, 111.

16. Politechnika Świętokrzyska - Laboratorium Techniki Świetlnej, z siedzibą w Kielcach (Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce) w zakresie homologacji do:

1) przeprowadzania badań homologacyjnych typu ONZ przedmiotu wyposażenia lub części (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 11),

2) przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części.

TABELA NR 11

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C, R, S według Regulaminów EKG ONZ nr:

3, 4, 6, 7, 10, 19, 23, 38, 48, 65, 87, 123, 128 i 148.

17. CARTEST Sp. z o.o. (ul. Logistyczna 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki) w zakresie:

1) homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE/WE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N oraz O,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M oraz N (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 12),

c) przeprowadzania:

- kontroli zgodności produkcji pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, i O,

- kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii M i N;

2) dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N oraz O.

TABELA NR 12

- dla pojazdów kategorii: M, N według Regulaminów EKG ONZ nr: 14, 17 (z wyłączeniem Załącznika 7) i 73.


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-14
  • Data wejścia w życie: 2021-05-14
  • Data obowiązywania: 2021-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe