Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 20
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania w Ministerstwie Infrastruktury:

1) zasady organizacji rachunkowości, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) zakładowy plan kont, określony w załączniku nr 2 do zarządzenia;

3) opis informatycznego systemu komputerowego Quorum, określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 46).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna, transport oraz żegluga śródlądowa na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257, z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).Załącznik 1. [ZASADY ORGANIZACJI RACHUNKOWOŚCI]

Załączniki do zarządzenia nr 20 Ministra Infrastruktury
z dnia 17 września 2021 r. (poz. 43)

Załącznik nr 1

ZASADY ORGANIZACJI RACHUNKOWOŚCI

Treść załącznika do pobrania w formacie PDF

Załącznik 2. [ZAKŁADOWY PLAN KONT]

Załącznik nr 2

ZAKŁADOWY PLAN KONT

Treść załącznika do pobrania w formacie PDF


Załącznik 3. [OPIS INFORMATYCZNEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO  „QUORUM”]

Załącznik nr 3

OPIS INFORMATYCZNEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO  "QUORUM"

Treść załącznika do pobrania w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-20
  • Data wejścia w życie: 2021-09-21
  • Data obowiązywania: 2021-09-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe