Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 28

ZARZĄDZENIE NR 18
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 27 oraz z 2020 r. poz. 44) w § 2 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Michał Sułkowski.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: z up. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej: transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska i gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-12
  • Data wejścia w życie: 2022-08-13
  • Data obowiązywania: 2022-08-13

Dzienniki Urzędowe