Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 33

ZARZĄDZENIE NR 22
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin organizacyjny Centrum Unijnych Projektów Transportowych, który określa szczegółową organizację, zakres zadań i tryb pracy Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

§ 2.

Regulamin organizacyjny Centrum Unijnych Projektów Transportowych stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Do czasu nadania komórkom organizacyjnym Centrum Unijnych Projektów Transportowych nowych regulaminów wewnętrznych zachowują moc dotychczasowe regulaminy wewnętrzne.

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 16).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH]

Załącznik do zarządzenia nr 22
Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r. (poz. 33)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-28
  • Data wejścia w życie: 2022-09-29
  • Data obowiązywania: 2022-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe