Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 11

DECYZJA NR 6
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Infrastruktury

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 259 oraz z 2022 r. poz. 2846) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się bezpośrednio podległych dysponentowi części budżetowej 21 - Gospodarka morska dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia:

1) Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni;

2) Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie;

3) Przewodniczącego Izby Morskiej w Gdańsku;

4) Przewodniczącego Izby Morskiej w Szczecinie;

5) Przewodniczącego Odwoławczej Izby Morskiej;

6) Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa;

7) Dyrektora Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu;

8) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury.

§ 2.

Ustanawia się Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia w części budżetowej 22 - Gospodarka wodna, bezpośrednio podległym dysponentowi.

§ 3.

Ustanawia się bezpośrednio podległych dysponentowi części budżetowej 39 - Transport dysponentów środków budżetu państwa:

1) drugiego stopnia:

a) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

b) Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych;

2) trzeciego stopnia:

a) Głównego Inspektora Transportu Drogowego,

b) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

c) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury,

d) Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią.

§ 4.

Ustanawia się bezpośrednio podległych dysponentowi części budżetowej 69 - Żegluga śródlądowa dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia:

1) Dyrektora Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;

2) Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią;

3) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy;

4) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;

5) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;

6) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury.

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska i gospodarka wodna na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-16
  • Data wejścia w życie: 2023-04-01
  • Data obowiązywania: 2023-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe