REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 51 poz. 143

ZARZĄDZENIE Nr 73 PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880–890 MHz oraz 925–935 MHz1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 37 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880–890 MHz oraz 925–935 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 20, poz. 119) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880–890 MHz oraz 925–935 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej.

2.1.1. Dla zakresów 880–890 MHz oraz 925–935 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanych przez systemy radiokomunikacyjne zgodne ze standardem GSM, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 502 V8.1.2:2003

Zharmonizowana EN dotycząca globalnego systemu łączności ruchomej (GSM) – Urządzenia stacji bazowej i stacji retransmisyjnej spełniające zasadnicze wymagania zgodne z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (GSM 13.21 wersja 8.1.2 Wydanie 1999),

PN-ETSI EN 301 511 V9.0.2:2004

Globalny system łączności ruchomej (GSM) – Zharmonizowana norma dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i DCS 1800 zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5/EC);

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1086)

ITU-R

Regulamin Radiokomunikacyjny2)

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2008 r.)

Zalecenia

ECC

Decyzje

ERC/DEC/(94)01 ERC Decision of 24 October 1994 on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the GSM digital pan-European communications system

ERC/DEC/(97)02 ERC Decision of 21 March 1997 on the extended frequency bands to be used for the GSM Digital Pan-European Communication System

ECC/DEC/(06)13 ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 880–915 MHz, 925–960 MHz, 1710–1785 MHz and 1805–1880 MHz for terrestrial IMT-2000/UMTS systems

Zalecenia

ECC/REC/(05)08 Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900, GSM 1800, E-GSM and GSM-R Land Mobile Systems

ECC/REC/(08)02 Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900 (including E-GSM)/UMTS 900, GSM 1800/UMTS 1800 Land Mobile Systems

 

 

Raporty

ECC Report 096 Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands + Appendix ‛SMC scenario for GSM-R'

ECC Report 082 Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands

ECC Report 041 Adjacent band compatibility between GSM and CDMA-PAMR at 915 MHz

EU

Dyrektywy

87/372/EWG: Dyrektywa Rady z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 196 z 17.07.1987 r., str. 85 i n., z późn. zm.)

2009/114/WE: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 274 z 20.10.2009 r., str. 25 i n.)

Decyzje

2009/766/WE: Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 274 z 20.10.2009 r., str. 32 i n.)

 

3) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planu

EGSM-A200

Opis

Jest to plan dupleksowy, przeznaczony dla systemów radiokomunikacyjnych zgodnych ze standardem GSM, pracujących w paśmie E-GSM

Źródło

Rozdział 2 normy PN-ETSI EN 300 910 V8.5.1:2005 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) – Radio transmission and reception

Algorytm tworzenia kanałów

FD(n) = 890,0 + 0,2 * (n – 1024)

FG(n) = FD(n) + 45

975 ≤ n 1023

oraz

FD(n) = 890,0 + 0,2 * n

FG(n) = FD(n) + 45

n = 0

Szerokość kanału

200 kHz

Uwagi

Stacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksowym

n

FD [MHz]

FG [MHz]

975

880,2

925,2

976

880,4

925,4

...

...

...

1023

889,8

934,8

0

890,0

935,0

 

2.1.2. Dla zakresów 880–890 MHz oraz 925–935 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanych przez systemy radiokomunikacyjne zgodne ze standardem UMTS, pracujące w trybie FDD, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 908-1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 1: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 zawierająca wprowadzenie i wymagania ogólne zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 908-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego(ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 2: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 908-3

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 3: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) (BS) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 908-11

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 11: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (ULTRA FDD) (stacje przekaźnikowe) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1086)

ITU-R

Regulamin Radiokomunikacyjny

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2008 r.)

 

Zalecenia

ECC

Decyzje

ECC/DEC/(06)13 ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 880–915 MHz, 925–960 MHz, 1710–1785 MHz and 1805–1880 MHz for terrestrial IMT-2000/UMTS systems

Zalecenia

ECC/REC/(08)02 Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900 (including E-GSM)/UMTS 900, GSM 1800/UMTS 1800 Land Mobile Systems

Raporty

ECC Report 096 Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands + Appendix ‛SMC scenario for GSM-R'

ECC Report 082 Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands

EU

Dyrektywy

87/372/EWG: Dyrektywa Rady z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie

2009/114/WE: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie

Decyzje

2009/766/WE: Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie

 

3) sposób aranżacji kanałów:

a) stacja bazowa nadaje w zakresie częstotliwości 925–935 MHz,

b) terminale abonenckie nadają w zakresie częstotliwości 880–890 MHz,

c) częstotliwość środkowa kanału powinna być dobrana tak, aby odstęp pomiędzy częstotliwością środkową kanału a dolną i górną granicą zakresu częstotliwości, pozostającego w dyspozycji podmiotu posiadającego prawo do dysponowania częstotliwością, był nie mniejszy niż 2,5 MHz.

2.1.2.1. Parametry techniczne systemu radiokomunikacyjnego zgodnego ze standardem UMTS, pracującego w trybie FDD, powinny być zgodne z parametrami technicznymi określonymi w załączniku do decyzji nr 2009/766/WE.

2.1.3. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów częstotliwości 880–890 MHz oraz 925–935 MHz w służbie ruchomej, przez systemy radiokomunikacyjne inne niż wymienione w pkt 2.1.1 oraz 2.1.2, pod warunkiem, że systemy te mogą funkcjonować jednocześnie z systemami radiokomunikacyjnymi zgodnymi ze standardem GSM oraz z innymi systemami radiokomunikacyjnymi, o których mowa w załączniku do decyzji nr 2009/766/WE. Okres ważności pozwoleń radiowych wydanych dla takich systemów radiokomunikacyjnych nie może kończyć się później niż w dniu 31 sierpnia 2010 r.”;

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadkach, o którym mowa w pkt 2.1.3. i 2.2., zalecane normy zharmonizowane, dokumenty związane oraz sposób aranżacji częstotliwości będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb i uwzględniając możliwości techniczne oraz międzynarodowe uzgodnienia przeznaczenia i warunków wykorzystywania częstotliwości.”;

3) w pkt 4 dodaje się ppkt 8a w brzmieniu:

„8a) FDD (Frequency Division Duplex) – dupleks z podziałem częstotliwościowym;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Anna Streżyńska

 

 

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 6 (33)/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie URTiP nr 2(5)/2003 Obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-28
  • Data wejścia w życie: 2009-12-28
  • Data obowiązywania: 2009-12-28
  • Dokument traci ważność: 2014-06-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA