REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 51 poz. 144

ZARZĄDZENIE Nr 74 PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 890–915 MHz oraz 935–960 MHz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 890–915 MHz oraz 935–960 MHz, zwany dalej „planem”.

2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Anna Streżyńska

 

Załącznik 1. [Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 890-915 MHz oraz 935-960 MHz]

Załącznik do zarządzenia nr 74 Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej z dnia 17 grudnia 2009 r. (poz. 144)

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 890–915 MHz oraz 935–960 MHz1)

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 890–915 MHz oraz 935–960 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1086):

 

Lp.

fdolna (MHZ)

fgórna (MHz)

Przeznaczenie

Użytkowanie

291

890

915

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A
Radiolokalizacja POL.12

cywilne rządowe

295

935

942

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A
Radiolokalizacja POL.12

cywilne rządowe

296

942

960

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A

cywilne

5.317A

Administracje pragnące wprowadzić Międzynarodowy System Łączności Ruchomej – 2000 (IMT – 2000), mogą wykorzystać te części zakresu 806–960 MHz, które są przeznaczone dla służby ruchomej na zasadzie pierwszej ważności (Uchwała 224). Ustalenie to nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez wszelkie zastosowania innych służb, dla których te zakresy są przewidziane, jak też nie wprowadza zasady pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.

POL.12

W zakresie częstotliwości 890–942 MHz służba radiolokalizacyjna jest wykonywana wyłącznie przez radary morskie zainstalowane na statkach morskich. Wykorzystanie urządzenia radarowego pracującego w zasięgu zakłóceniowym wód terytorialnych musi być skoordynowane.

 

 2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 890–915 MHz oraz 935–960 MHz.

2.1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 890–915 MHz oraz 935–960 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej.

2.1.1. Dla zakresów 890–915 MHz oraz 935–960 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanych przez systemy radiokomunikacyjne zgodne ze standardem GSM, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 502 V8.1.2:2003

Zharmonizowana EN dotycząca globalnego systemu łączności ruchomej (GSM) – Urządzenia stacji bazowej i stacji retransmisyjnej spełniające zasadnicze wymagania zgodne z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (GSM 13.21 wersja 8.1.2 Wydanie 1999),

PN-ETSI EN 301 511 V9.0.2:2004

Globalny system łączności ruchomej (GSM) – Zharmonizowana norma dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i DCS 1800 zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5/EC);

2) dokumenty związane:

 

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1086)

ITU-R

Regulamin Radiokomunikacyjny2)

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2008 r.)

Zalecenia

ECC

Decyzje

ERC/DEC/(94)01 ERC Decision of 24 October 1994 on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the GSM digital pan-European communications system

ERC/DEC/(97)02 ERC Decision of 21 March 1997 on the extended frequency bands to be used for the GSM Digital Pan-European Communication System

ECC/DEC/(06)13 ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 880–915 MHz, 925–960 MHz, 1710–1785 MHz and 1805–1880 MHz for terrestrial IMT-2000/UMTS systems

Zalecenia

ECC/REC/(05)08 Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900, GSM 1800, E-GSM and GSM-R Land Mobile Systems

ECC/REC/(08)02 Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900 (including E-GSM)/UMTS 900, GSM 1800/UMTS 1800 Land Mobile Systems

 

 

Raporty

ECC Report 096 Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands + Appendix ‛SMC scenario for GSM-R'

ECC Report 082 Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands

ECC Report 041 Adjacent band compatibility between GSM and CDMA-PAMR at 915 MHz

EU

Dyrektywy

87/372/EWG: Dyrektywa Rady z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 196 z 17.07.1987 r., str. 85 i n., z późn. zm.)

2009/114/WE: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 274 z 20.10.2009 r., str. 25 i n.)

 

Decyzje

2009/766/WE: Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 274 z 20.10.2009 r., str. 32 i n.)

 

3) plan aranżacji kanałów:

 

Nazwa planu

GSM900-A200

Opis

Jest to plan dupleksowy, przeznaczony dla systemów radiokomunikacyjnych zgodnych ze standardem GSM, pracujących w paśmie „podstawowym” 900 MHz

Źródło

Rozdziat 2 normy PN-ETSI EN 300 910 V8.5.1:2005 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) – Radio transmission and reception (GSM 05.05 version 8.5.1 Release 1999)

Algorytm tworzenia

FD(n) = 890,0 + 0,2 * n

kanałów

FG(n) = FD(n) + 45

 

1 ≤ n 124

Szerokość kanału

200 kHz

Uwagi

Stacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksowym

n

FD [MHz]

FG [MHz]

1

890,2

935,2

2

890,4

935,4

...

...

...

124

914,8

959,8

 

2.1.2. Dla zakresów 890–915 MHz oraz 935–960 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanych przez systemy radiokomunikacyjne zgodne ze standardem UMTS, pracujące w trybie FDD, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 908-1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 1: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 zawierająca wprowadzenie i wymagania ogólne zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 908-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 2: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 908-3

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 3: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) (BS) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 908-11

Kompatybilność elektromaganetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 11: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (ULTRA FDD) (stacje przekaźnikowe) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE;

2) dokumenty związane:

 

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1086)

ITU-R

Regulamin Radiokomunikacyjny

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2008 r.)

 

Zalecenia

ECC

Decyzje

ECC/DEC/(06)13 ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 880–915 MHz, 925–960 MHz, 1710–1785 MHz and 1805–1880 MHz for terrestrial IMT-2000/UMTS systems

Zalecenia

ECC/REC/(08)02 Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900 (including E-GSM)/UMTS 900, GSM 1800/UMTS 1800 Land Mobile Systems

Raporty

ECC Report 096 Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands + Appendix ‛SMC scenario for GSM-R'

ECC Report 082 Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands

EU

Dyrektywy

87/372/EWG: Dyrektywa Rady z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie

2009/114/WE: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie

Decyzje

2009/766/WE: Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie

 

3) sposób aranżacji kanałów:

a) stacja bazowa nadaje w zakresie częstotliwości 935–960 MHz,

b) terminale abonenckie nadają w zakresie częstotliwości 890–915 MHz,

c) częstotliwość środkowa kanału powinna być dobrana tak, aby odstęp pomiędzy częstotliwością środkową kanału a dolną i górną granicą zakresu częstotliwości, pozostającego w dyspozycji podmiotu posiadającego prawo do dysponowania częstotliwością, był nie mniejszy niż 2,5 MHz.

2.1.2.1. Parametry techniczne systemu radiokomunikacyjnego zgodnego ze standardem UMTS, pracującego w trybie FDD, powinny być zgodne z parametrami technicznymi określonymi w załączniku do decyzji nr 2009/766/WE.

2.1.3. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów częstotliwości 890–915 MHz oraz 935–960 MHz w służbie ruchomej, przez systemy radiokomunikacyjne inne niż wymienione w pkt 2.1.1. oraz 2.1.2., pod warunkiem, że systemy te mogą funkcjonować jednocześnie z systemami radiokomunikacyjnymi zgodnymi ze standardem GSM oraz z innymi systemami radiokomunikacyjnymi, o których mowa w załączniku do decyzji nr 2009/766/WE. Okres ważności pozwoleń radiowych wydanych dla takich systemów radiokomunikacyjnych nie może kończyć się później niż w dniu 31 sierpnia 2010 r.

2.2. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów częstotliwości 890–915 MHz oraz 935–942 MHz w służbie radiolokalizacyjnej. Przedmiotowe zakresy częstotliwości mogą być użytkowane wyłącznie jako rządowe.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2.1.3., zalecane normy zharmonizowane, dokumenty związane oraz sposób aranżacji częstotliwości będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb i uwzględniając możliwości techniczne oraz międzynarodowe uzgodnienia przeznaczenia i warunków wykorzystywania częstotliwości.

4. Znaczenie skrótów i określeń:

1) CDMA (Code Division Multiple Access) – wielodostęp z podziałem kodowym;

2) DEC (Decision) – decyzja;

3) ECC (Electronic Communications Committee) – Komitet Komunikacji Elektronicznej;

4) ERC (European Radiocommunications Committee) – Europejski Komitet Radiokomunikacji;

5) FD – częstotliwość środkowa kanału w dolnym zakresie dupleksowym;

6) fdolna – dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

7) FG – częstotliwość środkowa kanału w górnym zakresie dupleksowym;

8) fqórna – górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

9) IMT (International Mobile Telecommunications) – Międzynarodowy System Łączności Ruchomej;

10) ITU (International Telecommunication Union) – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

11) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) – Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

12) n – numer kanału w planie aranżacji kanałów;

13) PAMR (Public Access Mobile Radio) – publicznie dostępna sieć radiokomunikacji ruchomej lądowej;

14) REC (Recommendation) – zalecenie;

15) R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment) – urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne;

16) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – Uniwersalny System Telefonii Ruchomej.

5. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności:

1) wielkimi literami (np. STAŁA) – służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb;

2) małymi literami (np. Amatorska) – służby radiokomunikacyjne drugiej ważności; służby te nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, nie mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji służb pierwszej ważności, którym częstotliwości już przydzielono lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie, ale mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb drugiej ważności, dla których częstotliwości mogą być przydzielone w późniejszym terminie.

 

 

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 6 (33)/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie URTiP nr 2(5)/2003 Obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-28
  • Data wejścia w życie: 2009-12-28
  • Data obowiązywania: 2011-12-15
  • Dokument traci ważność: 2014-06-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA