REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 29

Zarządzenie Nr 11
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości
dla zakresów 880,1 – 914,9 MHz oraz 925,1 – 959,9 MHz1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880,1 – 914,9 MHz oraz 925,1 – 959,9 MHz, zwany dalej „planem”.

2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Tracą moc:

1) zarządzenie Nr 74 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 890 – 915 MHz oraz 935 – 960 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 51, poz. 144 oraz z 2011 r. Nr 33, poz. 131);

2) zarządzenie Nr 37 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880 – 890 MHz oraz 925 – 935 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 20, poz. 119, z 2009 r. Nr 51, poz. 143 oraz z 2012 r. Nr 4, poz. 9) w zakresie dotyczącym planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880,1-890 MHz oraz 925,1-935 MHz.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes

Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 

Magdalena Gaj

 

Załącznik 1. [Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880,1 – 914,9 MHz oraz 925,1 – 959,9 MHz]

Załącznik do zarządzenia Nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 6 czerwca 2014 r. (poz. 29)

Plan zagospodarowania częstotliwości
dla zakresów 880,1 – 914,9 MHz oraz 925,1 – 959,9 MHz

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880,1 – 914,9 MHz oraz 925,1 – 959,9 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2014 r. poz. 161):

Lp.

fdolna

(MHz)

fgórna

(MHz)

Przeznaczenie

Użytkowanie

326

880

890

STAŁA

cywilne

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A

cywilne

327

890

915

STAŁA

cywilne

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A

cywilne

Radiolokalizacja POL. 12

rządowe

330

925

942

STAŁA

cywilne

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A

cywilne

Radiolokalizacja POL. 12

rządowe

331

942

960

STAŁA

cywilne

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A

cywilne

5.317A Części zakresu 698-960 MHz w Regionie 2 oraz zakresu 790–960 MHz w Regionach 1 i 3 przeznaczone dla służby ruchomej na zasadach pierwszej ważności zostały przewidziane do wykorzystania w celach wprowadzenia Międzynarodowego Systemu Łączności Ruchomej (IMT) przez zainteresowane administracje [Uchwały 224 (WRC-07) i 749 (WRC-07)]. Ustalenie to nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez wszelkie zastosowania w innych służbach, dla których powyższe zakresy zostały przeznaczone, ani nie ustanawia zasady pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. (WRC–12)

POL.12 W zakresie częstotliwości 890–942 MHz służba radiolokalizacyjna jest wykonywana wyłącznie przez radary morskie zainstalowane na statkach morskich. Wykorzystanie urządzenia radarowego pracującego w zasięgu zakłóceniowym wód terytorialnych musi być skoordynowane.

 

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880,1 – 914,9 MHz oraz 925,1 –959,9 MHz.

2.1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości w zakresach 880,1 – 914,9 MHz oraz 925,1 –959,9 MHz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej.

2.1.1. Dla zakresów 880,1 – 914,9 MHz oraz 925,1 – 959,9 MHz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanych przez systemy radiokomunikacyjne zgodne ze standardem GSM, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 502

Globalny system łączności ruchomej (GSM) – Zharmonizowana EN dotycząca wyposażenia stacji bazowej zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 511

Globalny system łączności ruchomej (GSM) – Zharmonizowana EN dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i GSM 1800 zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5/WE);

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2014 r. poz. 161)

ITU–R

Regulamin Radiokomunikacyjny2)

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2012 r.)

 

Zalecenia

UE

Dyrektywy

87/372/EWG

Dyrektywa Rady z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 196 z 17.07.1987, str. 85)

2009/114/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 274 z 20.10.2009, str. 25)

Decyzje

2009/766/WE

Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 274 z 20.10.2009, str. 32)

2011/251/UE

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/766/WE w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 106 z 27.04.2011, str. 9)

ECC

Decyzje

ERC/DEC/(94)01

ERC Decision of 24 October 1994 on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the GSM digital pan-European Communications system

ERC/DEC/(97)02

ERC Decision of 21 March 1997 on the extended frequency bands to be used for the GSM Digital Pan-European Communication System

ECC/DEC/(06)13

ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz and 1805-1880 MHz for terrestrial UMTS, LTE and WiMAX systems

Zalecenia

ECC/REC/(05)08

Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900, GSM 1800, E-GSM and GSM-R Land Mobile Systems

ECC/REC/(08)02

Frequency planning and frequency coordination for GSM / UMTS / LTE / WiMAX Land Mobile systems operating within the 900 and 1800 MHz bands

Raporty

ECC Report 041

Adjacent band compatibility between GSM and CDMA-PAMR at 915 MHz

ECC Report 082

Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands

CEPT Report 040

Compatibility study for LTE and WiMAX operating within the bands 880-915 MHz / 925-960 MHz and 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz (900/1800 MHz bands)

 

3) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planu

GSM900-A200

Opis

Jest to plan dupleksowy, przeznaczony dla systemów radiokomunikacyjnych zgodnych ze standardem GSM

Źródło

Rozdział 2 normy EN 300 910 V8.5.1 (2000-11)

Algorytm tworzenia kanałów

FD(n) = 890,0 + 0,2 * (n - 1024)

FG(n) = FD(n) + 45

975 ≤ n ≤ 1023

oraz FD(n) = 890,0 + 0,2 * n

FG(n) = FD(n) + 45

n = 0 ≤ n ≤ 124

Szerokość kanału

200 kHz

Uwagi

Stacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksowym

n

FD [MHz]

FG [MHz]

975

880,2

925,2

976

880,4

925,4

...

...

...

1.023

889,8

934,8

0

890,0

935,0

1

890,2

935,2

...

...

...

124

914,8

959,8

 

2.1.2. Dla zakresów 880,1 – 914,9 MHz oraz 925,1 – 959,9 MHz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanych przez systemy radiokomunikacyjne zgodne ze standardem UMTS, pracujące w trybie FDD, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 908-1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 1: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 zawierająca wprowadzenie i wymagania ogólne zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 908-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 2: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 908-3

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 3: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) (BS) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 908-11

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 11: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (ULTRA FDD) (stacje przekaźnikowe) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2014 r. poz. 161)

ITU–R

Regulamin Radiokomunikacyjny

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2012 r.)

 

Zalecenia

UE

Dyrektywy

87/372/EWG

Dyrektywa Rady z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie 2009/114/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie

Decyzje

2009/766/WE

Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie

2011/251/UE

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/766/WE w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie

ECC

Decyzje

ECC/DEC/(06)13

ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710–1785 MHz and 1805-1880 MHz for terrestrial UMTS, LTE and WiMAX systems

Zalecenia

ECC/REC/(08)02

Frequency planning and frequency coordination for GSM / UMTS / LTE / WiMAX Land Mobile systems operating within the 900 and 1800 MHz bands

Raporty

ECC Report 082

Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands

ECC Report 096

Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands + Appendix 'SMC scenario for GSM-R'

CEPT Report 042

Compatibility between UMTS and existing and planned aeronautical systems above 960 MHz

 

3) sposób aranżacji kanałów:

a) stacja bazowa nadaje w zakresie częstotliwości 925,1 – 959,9 MHz,

b) terminale abonenckie nadają w zakresie częstotliwości 880,1 – 914,9 MHz.

2.1.2.1. Parametry techniczne systemu radiokomunikacyjnego zgodnego ze standardem UMTS, pracującego w trybie FDD, muszą być zgodne z parametrami technicznymi określonymi w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji nr 2011/251/UE z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniającej decyzję 2009/766/WE w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie.

2.1.3. Dla zakresów 880,1 – 914,9 MHz oraz 925,1 – 959,9 MHz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanych przez systemy radiokomunikacyjne zgodne ze standardem LTE, pracujące w trybie FDD, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 908-1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 1: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 zawierająca wprowadzenie i wymagania ogólne zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 908-11

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 11: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD i E-UTRA FDD) (stacje przekaźnikowe) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN301 908-12

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 12: Zharmonizowana EN dla IMT–2000, CDMA z wieloma falami nośnymi (cdma2000) (stacje przekaźnikowe) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN301 908-13

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 13: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 rozwiniętego uniwersalnego dostępu do radia naziemnego (E-UTRA) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy R&TTE;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2014 r. poz. 161)

 

ITU–R

Regulamin Radiokomunikacyjny

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2012 r.)

 

 

Zalecenia

 

UE

Dyrektywy

87/372/EWG

Dyrektywa Rady z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie

2009/114/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie

 

Decyzje

2009/766/WE

Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie

2011/251/UE

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/766/WE w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie

ECC

Decyzje

ECC/DEC/(06)13

ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz and 1805-1880 MHz for terrestrial UMTS, LTE and WiMAX systems

 

Zalecenia

ECC/REC/(08)02

Frequency planning and frequency coordination for GSM / UMTS / LTE / WiMAX Land Mobile systems operating within the 900 and 1800 MHz bands

 

Raporty

CEPT Report 040

Compatibility study for LTE and WiMAX operating within the bands 880-915 MHz / 925-960 MHz and 1710-1785 MHz / 1805–1880 MHz (900/1800 MHz bands)

CEPT Report 041

Compatibility between LTE and WiMAX operating within the bands 880-915 MHz / 925-960 MHz and 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz (900/1800 MHz bands) and systems operating in adjacent bands

 

3) sposób aranżacji kanałów:

a) stacja bazowa nadaje w zakresie częstotliwości 925,1 – 959,9 MHz,

b) terminale abonenckie nadają w zakresie częstotliwości 880,1 – 914,9 MHz.

2.1.3.1. Parametry techniczne systemu radiokomunikacyjnego zgodnego ze standardem LTE, pracującego w trybie FDD, muszą być zgodne z parametrami technicznymi określonymi w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji nr 2011/251/UE z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniającej decyzję 2009/766/WE w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie.

2.1.4. Dla zakresów 880,1 – 914,9 MHz oraz 925,1 – 959,9 MHz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanych przez systemy radiokomunikacyjne zgodne ze standardem WiMAX, pracujące w trybie FDD, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 908-1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 1: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 zawierająca wprowadzenie i wymagania ogólne zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 908-21

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 21: Wyposażenie użytkownika (UE) OFDMA TDD WMAN (ruchomy WiMAX) pracujące w trybie FDD,

PN-ETSI EN 301 908-22

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 22: Stacje bazowe OFDMA TDD WMAN (ruchomy WiMAX) pracujące w trybie FDD;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2014 r. poz. 161)

ITU–R

Regulamin Radiokomunikacyjny

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2012 r.)

Zalecenia

UE

Dyrektywy

87/372/EWG

Dyrektywa Rady z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie

2009/114/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie

Decyzje

2009/766/WE

Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie

2011/251/UE

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/766/WE w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie

ECC

Decyzje

ECC/DEC/(06)13

ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz and 1805-1880 MHz for terrestrial UMTS, LTE and WiMAX systems

Zalecenia

ECC/REC/(08)02

Frequency planning and frequency coordination for GSM / UMTS / LTE / WiMAX Land Mobile systems operating within the 900 and 1800 MHz bands

Raporty

CEPT Report 040

Compatibility study for LTE and WiMAX operating within the bands 880-915 MHz / 925-960 MHz and 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz (900/1800 MHz bands)

CEPT Report 041

Compatibility between LTE and WiMAX operating within the bands 880-915 MHz / 925-960 MHz and 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz (900/1800 MHz bands) and systems operating in adjacent bands

 

3) sposób aranżacji kanałów:

a) stacja bazowa nadaje w zakresie częstotliwości 925,1 – 959,9 MHz,

b) terminale abonenckie nadają w zakresie częstotliwości 880,1 – 914,9 MHz.

2.1.4.1. Parametry techniczne systemu radiokomunikacyjnego zgodnego ze standardem WiMAX, pracującego w trybie FDD, muszą być zgodne z parametrami technicznymi określonymi w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji nr 2011/251/UE z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniającej decyzję 2009/766/WE w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie.

2.1.5. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów częstotliwości 880,1 – 914,9 MHz oraz 925,1 – 959,9 MHz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej, przez systemy radiokomunikacyjne inne niż wymienione w pkt 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. oraz 2.1.4., o ile systemy te mogą funkcjonować jednocześnie z systemami radiokomunikacyjnymi wymienionymi w pkt 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. oraz 2.1.4.

2.2. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów częstotliwości 880,1 – 914,9 MHz oraz 925,1 – 959,9 MHz w służbie stałej.

2.3. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 890,0 – 914,9 MHz oraz 925,1 –942,0 MHz w służbie radiolokalizacyjnej.

2.3.1. Ustala się, że zakresy częstotliwości 890,0 – 914,9 MHz oraz 925,1 – 942,0 MHz w służbie radiolokalizacyjnej są użytkowane jako rządowe.

3. W przypadkach, o których mowa w pkt 2.1.5. i 2.2., zalecane normy zharmonizowane, dokumenty związane oraz sposób aranżacji częstotliwości będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb i uwzględniając możliwości techniczne oraz międzynarodowe uzgodnienia przeznaczenia i warunków wykorzystywania częstotliwości.

4. Znaczenie skrótów i określeń:

1) BS (Base Station) – stacja bazowa;

2) CDMA (Code Division Multiple Access) – wielodostęp z podziałem kodowym;

3) CEPT (Confèrence européenne des administrations des postes et des télécommunications) –Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych;

4) DEC (Decision) – decyzja;

5) ECC (Electronic Communications Committee) – Komitet Komunikacji Elektronicznej;

6) E-GSM – oznaczenie częstotliwości z zakresów 880,1 – 890,1 MHz i 925,1 – 935,1 MHz, wykorzystywanych w standardzie GSM;

7) EN (European Norm) – norma europejska;

8) ERC (European Radiocommunications Committee) – Europejski Komitet Radiokomunikacji;

9) ERM (Elecromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters) – kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego;

10) ETSI (European Telecommunications Standards Institute) – Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych;

11) E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) – rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy;

12) EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza;

13) Fd – częstotliwość środkowa kanału w dolnym zakresie dupleksowym;

14) FDD (Frequency Divsion Duplex) – dupleks z podziałem częstotliwościowym;

15) fdolna – dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

16) FG – częstotliwość środkowa kanału w górnym zakresie dupleksowym;

17) fgórna – górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

18) GSM (Global System for Mobile Communications) – Globalny System Łączności Ruchomej;

19) GSM-R (Global System for Mobile Communications for Railways) – Globalny System Łączności Ruchomej stosowany na potrzeby łączności kolejowej;

20) IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) – Międzynarodowy System Łączności Ruchomej-2000;

21) ITU (International Telecommunication Union) – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

22) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) – Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

23) LTE (Long Term Evolution) – ewolucja długoterminowa;

24) MCA (Mobile Communication Services on Aircraft) – usługi łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych;

25) MCV (Mobile Communication Services on Board Vessels) – usługi łączności ruchomej na pokładach statków;

26) n – numer kanału w planie aranżacji kanałów;

27) OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) – wielodostęp z podziałem ortogonalnych częstotliwości nośnych;

28) PAMR (Public Access Mobile Radio) – publiczne sieci telekomunikacyjne wykorzystywane na potrzeby radiokomunikacji ruchomej lądowej;

29) R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment) – urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe;

30) REC (Recommendation) – zalecenie;

31) TDD (Time Divsion Duplex) – dupleks z podziałem czasowym;

32) (UE) (User Equipment) – urządzenie użytkownika;

33) UE – Unia Europejska;

34) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – uniwersalny system telefonii ruchomej;

35) UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) – uniwersalny naziemny dostęp radiowy;

36) WE – Wspólnota Europejska;

37) WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – ogólnoświatowa interoperacyjność na rzecz dostępu mikrofalowego;

38) WMAN (Wireless Metropolitan Area Networks) – bezprzewodowa sieć metropolitarna;

39) WRC (World Radiocommunication Conference) – Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności:

1) wielkimi literami (np. STAŁA) – służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności. Urządzenia radiowe wykorzystujące częstotliwości w służbie pierwszej ważności:

– są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń wykorzystujących częstotliwości w służbie drugiej ważności,

– są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń wykorzystujących częstotliwości w tej samej służbie lub w innych służbach pierwszej ważności, którym częstotliwości zostały przydzielone w późniejszym terminie;

2) małymi literami (np. Amatorska) – służby radiokomunikacyjne drugiej ważności. Urządzenia radiowe wykorzystujące częstotliwości w służbie drugiej ważności:

– nie podlegają ochronie przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości w służbie pierwszej ważności,

– są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości w tej samej służbie lub w innych służbach drugiej ważności, którym częstotliwości zostały przydzielone w późniejszym terminie.

Ważność służb mogą regulować dodatkowo uwagi do Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

 

 

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880,1 – 914,9 MHz oraz 925,1 – 959,9 MHz została opublikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 14 kwietnia 2014 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr 2(5)/2003 obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-10
  • Data wejścia w życie: 2014-06-10
  • Data obowiązywania: 2014-06-10
  • Dokument traci ważność: 2023-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA