REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 191

ZARZĄDZENIE NR 20
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i poz. 2201) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1 Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz, zwany dalej "planem".

2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 30 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 31, poz. 175).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Marcin Cichy

 

Załącznik 1. [Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz]

Załącznik do zarządzenia Nr 20
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 12 grudnia 2017 r. (poz. 191)

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz1)

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2014 r. poz. 161 oraz z 2017 r. poz. 920):

Lp.

f dolna (MHZ)

f górna (MHz)

Przeznaczenie

Użytkowanie

315

452,5

455,0

STAŁA
RUCHOMA 5.286AA
5.209 5.286A

cywilno-rządowe
cywilne

316

455

456

STAŁA
RUCHOMA 5.286AA
5.209 5.286A

cywilno-rządowe
cywilne

317

456

457

STAŁA
RUCHOMA 5.286AA

cywilno-rządowe
cywilne

318

457

459

STAŁA
RUCHOMA 5.286AA
5.287

cywilno-rządowe
cywilne

319

459

460

STAŁA
RUCHOMA 5.286AA POL.23
5.209 5.286A

cywilno-rządowe
cywilne

321

462,5

467,0

STAŁA
RUCHOMA 5.286AA
Meteorologia satelitarna (kosmos-Ziemia)
5.289

cywilno-rządowe

cywilne

cywilne

322

467,0

469,7

STAŁA
RUCHOMA 5.286AA
Meteorologia satelitarna (kosmos-Ziemia)
5.287 5.289

cywilno-rządowe

cywilne

cywilne

323

469,7

470,0

STAŁA
RUCHOMA 5.286AA POL.23
Meteorologia satelitarna (kosmos-Ziemia)
5.289

cywilno-rządowe

cywilne

cywilne

5.209 Wykorzystanie zakresów 137-138 MHz, 148,00-150,05 MHz, 399,90-400,05 MHz, 400,15-401,00 MHz, 454-456 MHz i 459-460 MHz przez służbę ruchomą satelitarną jest ograniczone do satelitarnych systemów niegeostacjonarnych. (WRC-97)

5.286A Wykorzystywanie zakresów częstotliwości 454-456 MHz oraz 459-460 MHz w służbie ruchomej satelitarnej podlega koordynacji na podstawie ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-97)

5.286AA Zakres 450-470 MHz jest przewidziany do wykorzystania w celach wprowadzenia Międzynarodowego Systemu Łączności Ruchomej (IMT) przez zainteresowane administracje. Patrz Uchwała 224 (WRC-15). Ustalenie to nie wyklucza możliwości wykorzystywania tego zakresu przez inne zastosowania w służbach, dla których ten zakres jest przeznaczony ani nie ustanawia pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. (WRC-15)

5.287 Częstotliwości 457,5125-457,5875 MHz i 467,5125-467,5875 mogą być używane w służbie ruchomej morskiej wyłącznie przez stacje łączności pokładowej. Charakterystyki używanych do takiej łączności urządzeń powinny odpowiadać wymaganiom Zalecenia ITU-R M.1174-3. Użytkowanie tych częstotliwości na wodach terytorialnych może nastąpić na podstawie regulacji krajowych zainteresowanej administracji. (WRC-15)

5.289 Zakresy 460-470 MHz i 1690-1710 MHz mogą być także użytkowane przez służbę satelitarnych badań Ziemi do zastosowań innych niż przewidziane w ramach służby meteorologicznej satelitarnej, do transmisji kosmos-Ziemia pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy innych stacji działających zgodnie z Artykułem 5 sekcji IV Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

POL.23 Dopuszcza się użytkowanie jako rządowe określonych częstotliwości po uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz.

2.1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości w zakresach 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz w służbie stałej oraz w służbie ruchomej.

2.1.1. Dla zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz w służbie stałej lub w służbie ruchomej, wykorzystywanych przez szerokopasmowe cyfrowe systemy radiokomunikacyjne wykorzystujące kanały radiowe o szerokości 200 kHz lub 1,25 MHz, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 449

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Zharmonizowana EN dotycząca stacji bazowych o rozproszonym widmie systemu CDMA pracującego w paśmie telekomunikacji komórkowej 450 MHz (CDMA 450) oraz systemu PAMR pracującego w pasmach 410, 450 i 870 MHz (CDMA PAMR) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 526

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Zharmonizowana EN dotycząca stacji ruchomych o rozproszonym widmie systemu CDMA pracującego w paśmie telekomunikacji komórkowej 450 MHz (CDMA 450) oraz systemu PAMR pracującego w pasmach 410, 450 i 870 MHz (CDMA PAMR) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 302 426

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Zharmonizowana EN dla stacji przekaźnikowych CDMA o rozproszonym widmie pracujących w paśmie częstotliwości komórkowej 450 MHz (CDMA 450) oraz w pasmach 410, 450 i 870 MHz PAMR (CDMA PAMR) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2014 r. poz. 161 oraz z 2017 r. poz. 920)

ITU-R

Regulamin Radiokomunikacyjny2)

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2016 r.)

 

Zalecenia

-

ECC

Decyzje

ECC/DEC/(04)06 ECC Decision of 19 March 2004 on the availability of frequency bands for the introduction of Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands

Zalecenia

T/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29,7-960 MHz

Raporty

ECC Report 022 The technical impact of introducing TAPS on 12.5 / 25 kHz PMR/PAMR technologies in the 380-400, 410-430 and 450-470 MHz bands
ECC Report 25 The strategies for the European use of frequency spectrum for PMR/PAMR applications
ECC Report 039 The technical impact of introducing CDMA-PAMR on 12.5 / 25 kHz PMR/PAMR technologies in the 410-430 and 450-470 MHz bands
ECC Report 042 Spectrum efficiency CDMA-PAMR vs other wideband PMR/PAMR
ECC Report 097 Cross Border Interference for Land Mobile Technologies
ECC Report 102 Public protection and disaster relief spectrum requirements

 

3) sposób aranżacji kanałów:

a) dla kanałów o szerokości 200 kHz - częstotliwości FD i FG wyznacza się z zależności:

FD(n) = 451,9 + 0,2*n

FG(n) = 461,9 + 0,2*n

n = 1,2, ...

z tym że dopuszcza się przesunięcie częstotliwości środkowych kanałów o 100 kHz, w celu umieszczenia kanałów wewnątrz pasma w optymalnym położeniu,

b) dla kanałów o szerokości 1,25 MHz - częstotliwości FD i FG wyznacza się z zależności:

FD(n) = 451,875 + 1,25*n

FG(n) = 461,875 + 1,25*

n = 1,2,...

z tym, że dopuszcza się przesunięcie częstotliwości środkowych kanałów o wielokrotność 12,5 kHz, w celu umieszczenia kanałów wewnątrz pasma w optymalnym położeniu.

2.1.2. Dla zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz w służbie stałej lub w służbie ruchomej, wykorzystywanych przez systemy radiokomunikacyjne zgodne ze standardem LTE, pracujące z dupleksem z podziałem częstotliwościowym (FDD), określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 908-1

Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE - Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne,

PN-ETSI EN 301 908-13

Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE - Część 13: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - urządzenia użytkownika (UE),

PN-ETSI EN 301 908-14

Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE - Część 14: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - stacje bazowe (BS),

PN-ETSI EN 301 908-15

Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE - Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) - przekaźniki;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2014 r. poz. 161 oraz z 2017 r. poz. 920)

ITU-R

Regulamin Radiokomunikacyjny2);

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2016 r.)

 

Zalecenia

-

ECC

Decyzje

-

 

Zalecenia

-

 

Raporty

-

 

3) sposób aranżacji częstotliwości:

a) stacja bazowa nadaje w zakresie częstotliwości 462,5-467,5 MHz,

b) terminale abonenckie nadają w zakresie częstotliwości 452,5-457,5 MHz.

2.1.3. Dla zakresów 457,50000-459,70625 MHz oraz 467,50000-469,70625 MHz w służbie stałej lub w służbie ruchomej, wykorzystywanych przez wąskopasmowe systemy radiokomunikacyjne oraz systemy transmisji danych o krajowym i regionalnym obszarze działania, pracujące z maksymalną mocą promieniowania nieprzekraczającą 25 W (14 dBW ERP), określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 300 086-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe z wewnętrznym lub zewnętrznym złączem RF przeznaczone do analogowej transmisji mowy - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 300 113-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe przewidziane do transmisji danych (i/lub mowy), wykorzystujące modulację o stałej lub niestałej obwiedni, wyposażone w złącze antenowe - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 300 219-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe emitujące sygnały uruchamiające określoną reakcję odbiornika - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 300 224-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lokalne usługi przywoławcze - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 300 296-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe wykorzystujące anteny zintegrowane, przeznaczone przede wszystkim do analogowej transmisji mowy - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 300 341-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma (RP 02) - Urządzenia radiowe ze zintegrowaną anteną, emitujące sygnały wywołujące specyficzne działanie odbiorników - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 300 390

Służba ruchoma lądowa - Urządzenia radiowe przeznaczone do transmisji danych (i mowy) i wykorzystujące zintegrowaną antenę - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE,

PN-ETSI EN 300 471-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Protokół dostępu i reguły zajętości w kanałach wspólnych wykorzystywanych w urządzeniach zgodnie z normą EN 300 113 - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 166

Służba ruchoma lądowa - Urządzenia radiowe do komunikacji analogowej i/lub cyfrowej (mowa i/lub dane) pracujące w kanałach wąskopasmowych i wyposażone w złącza antenowe -Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE,

PN-ETSI EN 302 561

Służba ruchoma lądowa - Urządzenia radiowe ze stałą lub zmienną obwiednią modulacji, pracujące w kanałach o szerokości 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz lub 150 kHz - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE,

PN-ETSI EN 303 039

Służba ruchoma lądowa - Specyfikacja wielokanałowego nadajnika dla usług PMR - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2014 r. poz. 161 oraz z 2017 r. poz. 920)

ITU-R

Regulamin Radiokomunikacyjny2);

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2016 r.)

 

Zalecenia

-

ECC

Decyzje

ECC/DEC/(06)06 The availability of frequency bands for the introduction of Narrow Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz bands

 

Zalecenia

T/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29,7-960 MHz

 

Raporty

ECC Report 025 Strategies for the European use of frequency spectrum for PMR/PAMR applications

 

3) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planu

460-1A12,5

Opis

Jest to plan dupleksowy przeznaczony dla wąskopasmowych systemów radiokomunikacyjnych oraz systemów transmisji danych o krajowym i regionalnym obszarze działania, pracujących z maksymalną mocą promieniowania nieprzekraczającą 25 W (14 dBW ERP)

Źródło

Zalecenie T/R 25-08

Algorytm tworzenia kanałów

FD(n)= 450,0000 + n*0,0125

FG(n) = FD(n) + 10

601 ≤ n ≤ 776

Szerokość kanału

12,5 kHz

Uwagi

Stacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksu

n

FD [MHz]

FG [MHz]

601

457,5125

467,5125

602

457,5250

467,5250

...

...

...

776

459,7000

469,7000

 

2.1.4. Dla zakresów 459,70625-460,00000 MHz oraz 469,70625-470,00000 MHz w służbie stałej lub w służbie ruchomej, wykorzystywanych przez wąskopasmowe systemy radiokomunikacyjne oraz systemy transmisji danych o krajowym i regionalnym obszarze działania, pracujące z maksymalną mocą promieniowania nieprzekracząjącą 25 W (14 dBW ERP), określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 300 086-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe z wewnętrznym lub zewnętrznym złączem RF przeznaczone do analogowej transmisji mowy - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 300 113-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe przewidziane do transmisji danych (i/lub mowy), wykorzystujące modulację o stałej lub niestałej obwiedni, wyposażone w złącze antenowe - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 300 219-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe emitujące sygnały uruchamiające określoną reakcję odbiornika -Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 300 224-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lokalne usługi przywoławcze - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 300 296-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe wykorzystujące anteny zintegrowane, przeznaczone przede wszystkim do analogowej transmisji mowy - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 300 341-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma (RP 02) - Urządzenia radiowe ze zintegrowaną anteną, emitujące sygnały wywołujące specyficzne działanie odbiorników - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 300 390

Służba ruchoma lądowa - Urządzenia radiowe przeznaczone do transmisji danych (i mowy) i wykorzystujące zintegrowaną antenę - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE,

PN-ETSI EN 300 471-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Protokół dostępu i reguły zajętości w kanałach wspólnych wykorzystywanych w urządzeniach zgodnie z normą EN 300 113 - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 166

Służba ruchoma lądowa - Urządzenia radiowe do komunikacji analogowej i/lub cyfrowej (mowa i/lub dane) pracujące w kanałach wąskopasmowych i wyposażone w złącza antenowe - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE,

PN-ETSI EN 302 561

Służba ruchoma lądowa - Urządzenia radiowe ze stałą lub zmienną obwiednią modulacji, pracujące w kanałach o szerokości 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz lub 150 kHz - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE,

PN-ETSI EN 303 039

Służba ruchoma lądowa - Specyfikacja wielokanałowego nadajnika dla usług PMR - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2014 r. poz. 161 oraz z 2017 r. poz. 920)

ITU-R

Regulamin Radiokomunikacyjny2);

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2016 r.)

 

Zalecenia

 

ECC

Decyzje

ECC/DEC/(06)06 The availability of frequency bands for the introduction of Narrow Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz bands

 

Zalecenia

T/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29,7-960 MHz

 

Raporty

ECC Report 025 Strategies for the European use of frequency spectrum for PMR/PAMR applications

 

3) plan aranżacji kanałów:

a)

Nazwa planu

46O-1A12,5

Opis

Jest to plan dupleksowy przeznaczony dla wąskopasmowych systemów radiokomunikacyjnych oraz systemów transmisji danych o krajowym i regionalnym obszarze działania, pracujących z maksymalną mocą promieniowania nieprzekracząjącą 25 W (14 dBW ERP)

Źródło

Zalecenie T/R 25-08

Algorytm tworzenia kanałów

FD(n) = 450,0000 + n*0,0125

FG(n) = FD(n) + 10

777≤n≤799

Szerokość kanału

12,5 kHz

Uwagi

Stacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksu.

n

FD [MHz]

FG [MHz]

777

459,7125

469,7125

778

459,7250

469,7250

...

...

...

799

459,9875

469,9875

 

b)

Nazwa planu

460-2A12,5

Opis

Jest to plan simpleksowy przeznaczony dla wąskopasmowych systemów radiokomunikacyjnych oraz systemów transmisji danych o krajowym i regionalnym obszarze działania, pracujących z maksymalną mocą promieniowania nieprzekraczającą 25 W (14 dBW ERP)

Źródło

Zalecenie T/R 25-08

Algorytm tworzenia kanałów

F(n) = 450,0000 + n*0,0125

F(n) ≤<n≤799

Szerokość kanału

12,5 kHz

Uwagi

-

n

F [MHz]

777

459,7125

778

459,2500

...

...

799

459,9875

 

c)

Nazwa planu

460-3A12,5

 

Opis

Jest to plan simpleksowy przeznaczony dla wąskopasmowych systemów radiokomunikacyjnych oraz systemów transmisji danych o krajowym i regionalnym obszarze działania, pracujących z maksymalną mocą promieniowania nieprzekracząjącą 25 W (14 dBW ERP)

Źródło

Zalecenie T/R 25-08

Algorytm tworzenia kanałów

F(n) = 460,0000 + n*0,0125

777≤n≤799

Szerokość kanału

12,5 kHz

Uwagi

-

n

F [MHz]

777

469,7125

778

469,2500

...

...

799

469,9875

 

2.1.5. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów częstotliwości 457,0-457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz w służbie stałej oraz w służbie ruchomej przez wąskopasmowe dyspozytorskie systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej (wykorzystujące kanały o szerokości 12,5 kHz), w tym typu trankingowego, oraz systemy transmisji danych o krajowym i regionalnym obszarze działania, pracujące z maksymalną mocą promieniowania nieprzekracząjącą 25 W (14 dBW ERP), w sposób określony w decyzjach w sprawie rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniach radiowych, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do czasu ich zmiany albo wygaśnięcia.

2.1.6. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów częstotliwości 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz w służbie stałej oraz w służbie ruchomej przez systemy inne niż określone w punktach 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. lub 2.1.5.

2.2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości w zakresie 462,5-470,0 MHz w służbie meteorologii satelitarnej (kosmos-Ziemia).

2.2.1. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 462,5-470,0 MHz w służbie meteorologii satelitarnej (kosmos-Ziemia) na zasadach służby drugiej ważności.

2.3. W przypadkach, o których mowa w pkt 2.1.6. i pkt 2.2.1., zalecane normy zharmonizowane, dokumenty związane oraz sposób aranżacji częstotliwości będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb, z uwzględnieniem możliwości technicznych oraz międzynarodowych uzgodnień przeznaczeń i warunków wykorzystywania częstotliwości.

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1) BS (Base Station) - stacja bazowa;

2) CDMA (Code Division Multiple Access) - wielodostęp z podziałem kodowym;

3) DEC (Decision) - decyzja;

4) ECC (Electronic Communications Committee) - Komitet Komunikacji Elektronicznej;

5) EN (European Norm) - Norma Europejska;

6) ERM (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters) - kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego;

7) ERP (Equivalent Radiated Power) - zastępcza moc promieniowania;

8) ETSI (European Telecommunications Standard Institute) - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych;

9) E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) - rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy;

10) FD - częstotliwość środkowa kanału w dolnym zakresie dupleksowym;

11) fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

12) FDD (Frequency Division Duplex) - dupleks z podziałem częstotliwościowym;

13) FG - częstotliwość środkowa kanału w górnym zakresie dupleksowym;

14) fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

15) IMT (International Mobile Telecommunications) - Międzynarodowy System Łączności Ruchomej;

16) ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

17) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) - Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

18) LTE (Long Term Evolution) - ewolucja długoterminowa;

19) n - numer kanału w planie aranżacji kanałów;

20) PAMR (Public Access Mobile Radio) - publicznie dostępne sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej;

21) PMR (Private Mobile Radio) - prywatne sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej;

22) PN - norma polska;

23) RF (Radio Frequency) - częstotliwość radiowa;

24) RP 02 - oznaczenie kodowe jednostki technicznej ETSI zajmującej się lądową służbą ruchomą;

25) R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment) - urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe;

26) TAPS (TETRA Advanced Packet Service) - zaawansowane usługi transmisji pakietowej w standardzie TETRA;

27) TETRA (TErrestrial TrunkedRAdio) - ziemska cyfrowa radiowa łączność trankingowa;

28) UE - Unia Europejska;

29) UE (User Equipment) - urządzenie użytkownika;

30) WRC (World Radiocommunication Conference) - Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności:

1) wielkimi literami (np. STAŁA) - służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności. Urządzenia radiowe wykorzystujące częstotliwości w służbie pierwszej ważności:

a) są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń wykorzystujących częstotliwości w służbie drugiej ważności,

b) są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń wykorzystujących częstotliwości w tej samej służbie lub w innych służbach pierwszej ważności, którym częstotliwości zostały przydzielone w późniejszym terminie;

2) małymi literami (np. Radiolokalizacja) - służby radiokomunikacyjne drugiej ważności. Urządzenia radiowe wykorzystujące częstotliwości w służbie drugiej ważności:

a) nie podlegają ochronie przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości w służbie pierwszej ważności,

b) są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości w tej samej służbie lub w innych służbach drugiej ważności, którym częstotliwości zostały przydzielone w późniejszym terminie.

Ważność służb mogą regulować dodatkowo uwagi do Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

 

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz została opublikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 25 października 2017 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr 2(5)/2003 obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-13
  • Data wejścia w życie: 2017-12-13
  • Data obowiązywania: 2017-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA