REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 5

Zarządzenie
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu powołania niezależnego biegłego rewidenta do zbadania rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, rachunkowości regulacyjnej za lata 2022, 2023 i 2024 oraz wyników kalkulacji kosztów na lata 2024, 2025 i 2026

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT poz. 14 ze zm.1)), art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581) oraz § 4 Zarządzenia nr 3 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie powoływania biegłego rewidenta w celu zbadania rocznych sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej oraz wyników kalkulacji kosztów (Dz. Urz. UKE poz. 3) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej „UKE", powołuje się Komisję do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu powołania niezależnego biegłego rewidenta do zbadania rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, rachunkowości regulacyjnej za lata 2022, 2023 i 2024 oraz wyników kalkulacji kosztów na lata 2024, 2025 i 2026, zwaną dalej „Komisją", w składzie:

1) Przewodniczący - Adam Pawłowski;

2) Zastępca Przewodniczącego - Aldona Gawron;

3) Sekretarz - Paulina Polecka;

4) Członek - Krystian Lenowiecki;

5) Członek - Maciej Aleksandrowicz.

§ 2.

Obsługę administracyjno - biurową prac Komisji zapewnia Departament Regulacji.

§ 3.

Komisja zakończy prace z chwilą zatwierdzenia przez Prezesa UKE protokołu przebiegu postępowania konkursowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Jacek Oko


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. poz. 42, z 2010 r. poz. 33, Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 49, z 2018 r. poz. 24 oraz z 2020 r. poz. 26.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-23
  • Data wejścia w życie: 2023-02-23
  • Data obowiązywania: 2023-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA