REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 11

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 14 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu powołania niezależnego biegłego rewidenta do przeprowadzenia weryfikacji przedłożonych przez operatora wyznaczonego dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy - Prawo pocztowe, dotyczących kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych i straty na świadczeniu usług powszechnych za rok 2022

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT poz. 14, z późn. zm.1)) w związku z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej „UKE", powołuje się Komisję do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu powołania niezależnego biegłego rewidenta do przeprowadzenia weryfikacji przedłożonych przez operatora wyznaczonego dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe dotyczących kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych i straty na świadczeniu usług powszechnych za rok 2022, zwaną dalej „Komisją", w składzie:

1) Przewodniczący - Magdalena Sławińska;

2) Zastępca Przewodniczącego - Przemysław Cząstka;

3) Sekretarz - Monika Dytrych;

4) Członkowie:

a) Bartosz Kisielewski,

b) Aleksandra Wyszyńska.

§ 2.

Tryb pracy Komisji określają przepisy zarządzenia Nr 13 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie powoływania biegłego rewidenta w celu weryfikacji przedłożonych przez operatora wyznaczonego dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) (Dz. Urz. UKE poz. 37).

§ 3.

Obsługę administracyjno-biurową prac Komisji zapewnia Departament Rynku Pocztowego.

§ 4.

Komisja zakończy prace z chwilą zatwierdzenia przez Prezesa UKE protokołu przebiegu postępowania konkursowego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Jacek Oko


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. poz. 42, z 2010 r. poz. 33, Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 49, z 2018 r. poz. 24 oraz z 2020 r. poz. 26.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-14
  • Data wejścia w życie: 2023-08-14
  • Data obowiązywania: 2023-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA