REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 1 poz. 1

DECYZJA Nr 1 MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 10 stycznia 2007 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2007 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do decyzji nr 11 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2007 r. (Dz. Urz. MTiB Nr 5, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) po lp. 22 dodaje się lp. 23 w brzmieniu:

 

Lp.

Temat

Liczba znaczków

Kolejność wprowadzenia do obiegu

23.

50 rocznica podpisania Traktatów Rzymskich

1

marzec

 

2) w lp. 11 w kolumnie „Kolejność wprowadzenia do obiegu” wyraz „lipiec” zastępuje się wyrazem „czerwiec”,

3) informacja zamieszczona pod objaśnieniami do „Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2007 r.” otrzymuje brzmienie:

„Razem: 23 tematy, 44 znaczki pocztowe, w tym 43 znaczki samodzielne, 1 znaczek w bloku.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Transportu

Jerzy Polaczek

 

 

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-02-20
  • Data wejścia w życie: 2007-02-20
  • Data obowiązywania: 2007-02-20
  • Dokument traci ważność: 2007-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA