Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 26

ZARZĄDZENIE NR 13
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Głównego Urzędu Miar

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady (politykę) rachunkowości Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej "GUM", stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zasady (polityka) rachunkowości GUM zawierają:

1) określenie roku obrotowego oraz wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;

2) zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostki;

3) ogólne metody wyceny aktywów i pasywów;

4) metody ustalania wyniku finansowego;

5) sposób i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych;

6) techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym wykaz zbioru danych i opis systemu informatycznego;

7) zasady ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów;

8) zasady przechowywania dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych;

9) okresy przechowywania dokumentacji;

10) zasady udostępniania danych i dokumentów;

11) terminy inwentaryzacji składników majątku;

12) wykaz ksiąg rachunkowych;

13) wykaz kont księgowych wraz z komentarzem (zakładowy plan kont);

14) zastępczy dowód księgowy - wzór;

15) syntetyczny plan kont Głównego Urzędu Miar.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 17 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Głównym Urzędzie Miar.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Prezes Głównego Urzędu Miar: Jacek Semaniak
(podpisano elektronicznie)

Załącznik 1. [ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR]

Załącznik do zarządzenia nr 13
Prezesa Głównego Urzędu Miar
z dnia 28 września 2022 r.

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-28
  • Data wejścia w życie: 2022-09-29
  • Data obowiązywania: 2022-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe