REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 11

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 13 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa systemu stałych dyżurów w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 13 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa systemu stałych dyżurów w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 9 i z 2010 r. Nr 1, poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby wyznaczone do pełnienia dyżurów powinny posiadać dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „zastrzeżone”.”;

2) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248 poz. 1480).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI EDUKACJI NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH, W KTÓRYCH TWORZY SIĘ STAŁY DYŻUR]

Załącznik do zarządzenia nr 14 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 13 czerwca 2014 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI EDUKACJI NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH, W KTÓRYCH TWORZY SIĘ STAŁY DYŻUR:

1. Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Warszawie;

2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku;

3. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie;

4. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie;

5. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi;

6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży;

7. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu;

8. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie;

9. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu;

10. Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie;

11. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z siedzibą w Warszawie;

12. Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie;

13. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA