REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 84

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 78/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. b, d i f–h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu realizacji postanowień działu III ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) w zakresie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1.
W decyzji Nr 342/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2012 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 411) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W terminie do dnia 20 miesiąca następującego po kwartale danego roku dysponenci środków budżetu państwa przekazują właściwym organom planującym informację w zakresie aktualnej wysokości planu finansowego oraz poziomu realizacji wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej, a w układzie zadaniowym do dnia 20 lipca za I półrocze danego roku i do dnia 31 stycznia za ubiegły rok.”.

§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-03
  • Data wejścia w życie: 2013-04-03
  • Data obowiązywania: 2013-04-03
  • Dokument traci ważność: 2014-03-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA