REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 325

Departament Prawny

DECYZJA NR 467/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 listopada 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932), w związku z § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 394/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 282 i 286) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki organizacyjne wymienione w załączniku do decyzji są bezpośrednio podporządkowane – na podstawie odrębnych przepisów – Ministrowi Obrony Narodowej lub osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo dyrektorom (szefom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.”;

2) w załączniku „Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem”, w części I. „Jednostki organizacyjne” Lp. 31 otrzymuje brzmienie:

31.

Biuro do Spraw Proobronnych w Warszawie

Podsekretarz Stanu w MON
p. Wojciech Fałkowski

 

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-24
  • Data wejścia w życie: 2015-11-24
  • Data obowiązywania: 2015-11-24
  • Z mocą od: 2015-11-23
  • Dokument traci ważność: 2015-12-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA