REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 38

Biuro Dyrektora Generalnego

DECYZJA NR 63/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932), w związku z § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

W związku z „Wykazem jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych”, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. poz. 227), wprowadza się „Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem”, określony w załączniku do decyzji.

§ 2.

Jednostki organizacyjne wymienione w załączniku do decyzji są bezpośrednio podporządkowane – na podstawie odrębnych przepisów – Ministrowi Obrony Narodowej lub osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo dyrektorom (szefom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 3.

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej wymienieni w załączniku do decyzji wykonują, w stosunku do bezpośrednio podporządkowanych im jednostek organizacyjnych, czynności przewidziane w odrębnych przepisach, w imieniu Ministra Obrony Narodowej.

§ 4.

Traci moc decyzja Nr 480/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 329 i 344).

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM]

Załącznik do decyzji Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 marca 2016 r. (poz. 38)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

I. Jednostki organizacyjne podległe

1.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

2.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

3.

Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

4.

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

5.

Narodowe Centrum Kryptologii w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

6.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze

Szef Sztabu Generalnego WP

7.

Ośrodek Monitorowania i Analiz
Ministra Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej

8.

Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie

Sekretarz Stanu w MON

9.

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych w Warszawie

Sekretarz Stanu w MON

10.

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie

Podsekretarz Stanu w MON p. Bartłomiej Grabski

11.

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie

Sekretarz Stanu w MON

12.

Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie

Sekretarz Stanu w MON

13.

Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej w Warszawie

Podsekretarz Stanu w MON p. Bartłomiej Grabski

14.

Wojskowy Dozór Techniczny w Warszawie

Podsekretarz Stanu w MON p Bartłomiej Grabski

15.

Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

16.

Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

17.

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

18.

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

19.

Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie

Podsekretarz Stanu w MON p. Wojciech Fałkowski

20.

Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

21.

Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

22.

Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, Warszawie i Wrocławiu

Dyrektor Departamentu Kontroli

23.

Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w Warszawie

Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1

24.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

25.

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy

Szef Sztabu Generalnego WP

26.

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

27.

Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Bydgoszczy

Minister Obrony Narodowej

28.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, Krakowie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Gdyni

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

29.

Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu

Szef Sztabu Generalnego WP

30.

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w Warszawie

Sekretarz Stanu w MON

31.

Biuro do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej

Minister Obrony Narodowej

32.

Biuro do Spraw Proobronnych w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

33.

Zespół do Spraw Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych w Warszawie

Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1

34.

Zespół do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Podsekretarz Stanu w MON p. Tomasz Szatkowski

35.

Zespół Zapewnienia Jakości w Lotnictwie w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

36.

Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, BELGIA

Szef Sztabu Generalnego WP

37.

Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym z siedzibą w Norfolk, USA

Szef Sztabu Generalnego WP

38.

Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie z siedzibą w Mons, BELGIA

Szef Sztabu Generalnego WP

39.

Polskie Biuro do Spraw Realizacji Programu CP5A0044 przy Agencji NC3 A NATO z siedzibą w Brukseli, Belgia

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

40.

Narodowy Element Wsparcia przy Dowództwie Eurokorpusu w Strasburgu, Francja

Szef Sztabu Generalnego WP

41.

Inspektorat Systemów Informacyjnych

Podsekretarz Stanu w MON p. Bartłomiej Grabski

II. Jednostki organizacyjne:

A. Nadzorowane

1.

Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie

Podsekretarz Stanu w MON p. Bartłomiej Grabski

2.

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

3.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

4.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

5.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

6.

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

7.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

8.

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

9.

Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

10.

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

11.

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

12.

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

13.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

14.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

15.

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

16.

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

17.

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

18.

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

19.

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

20.

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

21.

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

22.

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

23.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

24.

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Ełku

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

25.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

26.

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

27.

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

28.

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy Zdroju

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

29.

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Busku Zdroju

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

30.

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

31.

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku Zdroju

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

32.

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

33.

Centralna Przychodnia Lekarska „CePeLek” SPZOZ w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

34.

Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

35.

Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej SPZOZ w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

36.

Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej SPZOZ w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

37.

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

38.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Białymstoku, Bielsku-Białej, Braniewie, Gdyni, Giżycku, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Gubinie, Kielcach, Kołobrzegu, Koszalinie, Legionowie, Łodzi, Nysie, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Słupsku, Stargardzie, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Toruniu, Ustce i Witkowie

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

39.

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

40.

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

Podsekretarz Stanu w MON p. Wojciech Fałkowski

41.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

42.

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

B. Nadzorowane z tytułu pełnienia w nich służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych

1.

Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

2.

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu i Warszawie

Minister Obrony Narodowej

3.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu

Minister Obrony Narodowej

4.

Ordynariat Polowy w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

5.

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

6.

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

C. Nadzorowane, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim

1.

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

2.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

3.

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

4.

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

5.

Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie

Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej

6.

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie

Podsekretarz Stanu w MON p. Bartłomiej Grabski

D. Nadzorowane, dla których Minister Obrony Narodowej wykonuje uprawnienia majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa z tytułu należących do Skarbu Państwa akcji/udziałów w spółkach:

1.

Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o w Poznaniu

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

2.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

3.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

4.

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

5.

Wojskowe Zakłady Kartograficzne sp. z o.o. w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

6.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi, Nr 2 S.A. w Bydgoszczy, i Nr 4 S.A. w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

7.

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu, Nr 2 S.A. w Czernicy

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

8.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

9.

ROSOMAK S.A. w Siemianowicach Śląskich

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

10.

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

11.

Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni w upadłości likwidacyjnej

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

12.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu

Minister Obrony Narodowej

13.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
  • Data wejścia w życie: 2016-03-29
  • Data obowiązywania: 2017-12-21
  • Dokument traci ważność: 2018-04-16
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA