REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 23

DECYZJA NR 51
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 23 października 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia stanowisk i funkcji związanych z dostępem do informacji niejawnych oraz w sprawie wykazu osób posiadających uprawnienia dostępu do tych informacji, a także procedury uzyskania dostępu do tych informacji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 statutu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2021 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1703), oraz w związku z art. 22 ust. 1 i 2 oraz z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030 i 1532) postanawiam, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 46 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 września 2023 r. w sprawie określenia stanowisk i funkcji związanych z dostępem do informacji niejawnych oraz w sprawie wykazu osób posiadających uprawnienia dostępu do tych informacji, a także procedury uzyskania dostępu do tych informacji, w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W przypadku uzasadnionej potrzeby dopuszczenia do informacji niejawnych innych osób, niż zatrudnione na stanowiskach lub pełniące funkcje określone w § 1, z którymi będzie łączył się dostęp do informacji niejawnych, kierujący komórką organizacyjną Komendy, składa do Pełnomocnika ochrony pisemny wniosek o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego lub wydanie upoważnienia."

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

gen. brygadier dr inż. Andrzej Bartkowiak

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA