REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 1 poz. 1

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 19 stycznia 2010 r.

w sprawie Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595 ), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Pana Andrzeja Przewoźnika Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem".

2. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanemu dalej „Ministrem".

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) przygotowanie harmonogramu obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej;

2) zaplanowanie przebiegu uroczystości związanych z obchodami, o których mowa w pkt 1;

3) koordynacja działań podejmowanych w związku z przygotowaniem obchodów, o których mowa w pkt. 1, oraz współpraca w tym zakresie z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.

§ 3.

Pełnomocnik składa Ministrowi co najmniej raz na miesiąc sprawozdanie z realizacji swoich zadań.

§ 4.

Obsługę merytoryczną Pełnomocnika zapewnia Biuro Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

§ 5.

Pełnomocnik działa do czasu wykonania zadań, o których mowa w § 2.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Umiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 oraz Nr 161, poz. 1277.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
  • Data wejścia w życie: 2010-01-19
  • Data obowiązywania: 2010-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA