REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 4

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 20 stycznia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730, 1696 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie nadania statutu Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach (Dz. Urz. MKiDN poz. 34) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. NOSPR kieruje Dyrektor przy pomocy dwóch zastępców.";

2) w § 7 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) sporządzanie sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy zgodnie z ustawą o rachunkowości, oraz obligatoryjne zbadanie rocznego sprawozdania przez firmę audytorską i jego opublikowanie;";

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Organizację wewnętrzną NOSPR określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-20
  • Data wejścia w życie: 2020-01-21
  • Data obowiązywania: 2020-01-21

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA