REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 20 poz. 138

DECYZJA NR 671 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 grudnia 2005 r.

zmieniająca decyzję w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317), § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie służby medycyny pracy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. Nr 3, poz. 42), § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy (Dz. U. Nr 118, poz. 1270) i § 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (Dz. U. Nr 151, poz. 1261) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 449 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2004 r. w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 19, poz. 120) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji;

3) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji;

4) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej decyzji.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

Komendant Główny Policji

Marek Bieńkowski

 

Załącznik 1.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3 do decyzji nr 449/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 24 września 2004 r. (zm. decyzją nr 671/2005 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia)

Zakres badań profilaktycznych
funkcjonariuszy służb wspomagających działalność Policji w zakresie
organizacyjnym, logistycznym i technicznym; Wyższej Szkoły Policji, ośrodków
szkolenia i szkół policyjnych; jednostek badawczo-rozwojowych i policji sądowej

Lp.

Przedział wiekowy

Okres*

Rodzaj badania

Zakres badania*

1

2

3

4

5

1.

do 50 roku życia

co
4 lata

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.)

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki, bad. ogólne moczu, poziom glukozy

BDOD

Rtg. klatki piersiowej (duży obrazek)

2.

Powyżej 50 lat

co
3 lata

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.)

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki, bad. ogólne moczu, poziom glukozy, cholesterol

BDOD

Rtg. klatki piersiowej (duży obrazek), ekg spoczynkowe

 

* w uzasadnionych przypadkach lekarz medycyny pracy może skrócić czas badań i rozszerzyć zakres badań o dodatkowe badania i/lub konsultacje, uzasadniając to w dokumentacji medycznej oraz na druku 1 egz. skierowania na badania zwracanego wystawiającemu skierowanie.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4 do decyzji nr 449/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 24 września 2004 r. (zm. decyzją nr 671/2005 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia)

Zakres badań profilaktycznych
funkcjonariuszy – pracowników pracowni biologii i chemii Laboratoriów
Kryminalistycznych oraz techników kryminalistyki narażonych na kontakt z materiałem biologicznym

Lp.

Przedział wiekowy

Okres*

Rodzaj badania

Zakres badania*

1

2

3

4

5

1.

do 50 roku życia

co
3 lata

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.), okulista**

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki, bad. ogólne moczu, poziom glukorzy, bilirubina, ALAT, p/ciała HCV

BDOD

Rtg. klatki piersiowej (duży obrazek)

2.

Powyżej 50 lat

co
2 lata

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.), okulista**

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki, bad. ogólne moczu, poziom glukozy, ALAT, bilirubina, p/ciała HCV, cholesterol

BDOD

Rtg. klatki piersiowej (duży obrazek)

 

Uwaga!: w uzasadnionych przypadkach lekarz medycyny pracy może skrócić czas badań i rozszerzyć zakres badań o dodatkowe badania i/lub konsultacje uzasadniając to w dokumentacji medycznej oraz na druku 1 egz. skierowania na badania zwracanego wystawiającemu skierowanie;

** okulista w uzasadnionych przypadkach,

*** w grupie policjantów narażonych na czynniki chemiczne i biochemiczne wskazane przez pracodawcę, w skierowaniu na badania – zakres badań dodatkowych powinien być dostosowany do występujących czynników szkodliwych, zgodnie z zakresem badań wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5 do decyzji nr 449/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 24 września 2004 r. (zm. decyzją nr 671/2005 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia)

Zakres badań profilaktycznych
funkcjonariuszy pododdziałów antyterrorystycznych, oddziałów bojowych i pirotechnicznych

Lp.

Przedział wiekowy

Okres*

Rodzaj badania

Zakres badania*

1

2

3

4

5

1.

Do 40 roku życia

co
1 rok

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.), okulista, laryngolog****, neurolog, stomatolog*****

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki, + retikulocyty** bad. ogólne moczu, poziom glukozy, cholesterol, ALAT,

BDOD

Rtg. klatki piersiowej co dwa lata (duży obrazek), spirometria

2.

Powyżej 40 roku życia

co
1 rok

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.), okulista, laryngolog****, neurolog, stomatolog*****, ortopeda***, psycholog kliniczny******

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki, + retikulocyty**, bad. ogólne moczu, poziom glukozy, cholesterol, ALAT,

BDOD

Rtg. klatki piersiowej co dwa lata (duży obrazek), ekg spoczynkowe, spirometria

 

Uwaga!: w uzasadnionych przypadkach lekarz medycyny pracy może skrócić czas badań i rozszerzyć zakres badań o dodatkowe badania i/lub konsultacje oznaczone *, uzasadniając to w dokumentacji medycznej oraz na druku 1 egz. skierowania na badania zwracanego wystawiającemu skierowanie;

** retikulocyty – badanie niezbędne dla funkcjonariuszy mających kontakt z promieniowaniem jonizującym;

*** ortopeda w uzasadnionych przypadkach;

**** laryngolog – konsultacja laryngologiczna obejmuje audiogram i próby błędnikowe;

***** konsultacja stomatologiczna obligatoryjna dla nurków i płetwonurków;

****** psycholog kliniczny w uzasadnionych przypadkach.

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Załącznik nr 6 do decyzji nr 449/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2004 r. (zm. decyzją nr 671/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 14 grudnia)

Zakres badań profilaktycznych
funkcjonariuszy służb kryminalnej, prewencyjnej (ruchu drogowego) i oddziałów prewencji

Lp.

Przedział wiekowy

Okres*

Rodzaj badania

Zakres badania*

1

2

3

4

5

1.

Do 50 roku życia

co
3 lata

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.), okulista*, laryngolog*, neurolog*

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki, bad. ogólne moczu, poziom glukozy, bilirubina, ALAT,

BDOD

Rtg. klatki piersiowej (duży obrazek), ekg spoczynkowe*, spirometria**

2.

Powyżej 50 lat

co
2 lata

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.), okulista*, laryngolog*, ortopeda*, psycholog kliniczny*

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki, bad. ogólne moczu, poziom glukozy, cholesterol, ALAT, bilirubina

BDOD

Rtg. klatki piersiowej (duży obrazek), ekg spoczynkowe, spirometria**

 

Uwaga!: w uzasadnionych przypadkach lekarz medycyny pracy może skrócić czas badań i rozszerzyć zakres badań o dodatkowe badania i/lub konsultacje oznaczone *, uzasadniając to w dokumentacji medycznej oraz na druku 1 egz. skierowania na badania zwracanego wystawiającemu skierowanie;

** dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej ruchu drogowego spirometria obowiązkowa w każdym przedziale wiekowym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-12-22
  • Data wejścia w życie: 2006-01-01
  • Data obowiązywania: 2006-01-01
  • Dokument traci ważność: 2019-03-04

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA