REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 15 poz. 71

ZARZĄDZENIE NR 1387 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 listopada 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74 z późn. zm.2)), w załączniku nr 2 w części B „Przestępstwa z ustaw szczególnych” wprowadza się następujące zmiany:

1) pozycja 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

art. 35 ust. 1

984 90”;

 2) pozycja 33a otrzymuje brzmienie:

„33a. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

art. 58 ust. 1-2

457 90

art. 59 ust. 1

458 90

art. 60 ust. 1-4

459 90

art. 61

460 90”;

 3) pozycja 46 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) przestępstwa związane z podatkiem akcyzowym

art. 69 § 1-4 i 69a, art. 73 § 1, art. 73a § 1-2

715 64”;

 4) pozycja 93 otrzymuje brzmienie:

„93. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

art. 108 i 109

872 90”;

 5) pozycja 113 otrzymuje brzmienie:

„113. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

art. 63 ust. 1 i 3

494 49”;

 6) uchyla się pozycje 98 i 109.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 890, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065, Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 20, poz. 105, z 2004 r. Nr 1, poz. 2, Nr 8, poz. 32, Nr 12, poz. 60 i Nr 18, poz. 116, z 2005 r. Nr 2, poz. 2, Nr 9, poz. 46, Nr 11, poz. 70, Nr 17, poz. 116 i Nr 19, poz. 127, z 2007 r. Nr 2, poz. 3, Nr 5, poz. 50, Nr 22, poz. 160 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-26
  • Data wejścia w życie: 2009-11-17
  • Data obowiązywania: 2009-11-17
  • Dokument traci ważność: 2013-01-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA