REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 27

DECYZJA NR 136
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 kwietnia 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VIS Mail

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 254 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2010 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VIS Mail (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 62 oraz z 2012 r. poz. 61) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116, z 2010 r. Nr 209, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 899.

Załącznik 1. [PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SYSTEMU INFORMACYJNEGO SCHENGEN, WIZOWEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO ORAZ VIS MAIL]

Załącznik do decyzji nr 136
Komendanta Głównego Policji
z dnia 2 kwietnia 2014 r.

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM
W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SYSTEMU INFORMACYJNEGO SCHENGEN, WIZOWEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO ORAZ VIS MAIL

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA