REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 18

DECYZJA NR 102
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 12 marca 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów danych „System Informacji Operacyjnych”

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. z 2013 r. poz. 8) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów danych „System Informacji Operacyjnych” (Dz. Urz. KGP poz. 29 oraz z 2014 r. poz. 110), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Na wniosek dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych lub osoby przez niego upoważnionej, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego udostępnia treść dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 bez ograniczeń określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.”;

2) w § 11 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku braku zgody o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie informuje się pytającego o istnieniu informacji w SIO.”;

3) w § 19 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Odpowiedzi na sprawdzenia w SIO mogą być udzielane przez kierowników komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego lub osoby przez nich upoważnione.”;

4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Krzysztof Gajewski

 

Załącznik 1. [WZÓR – ZAPYTANIE/TYPOWANIE DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH]

Załącznik do decyzji nr 102 Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 marca 2015 r.

WZÓR – ZAPYTANIE/TYPOWANIE DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-13
  • Data wejścia w życie: 2015-03-12
  • Data obowiązywania: 2015-03-12
  • Dokument traci ważność: 2016-10-12

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA