REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 8

ZARZĄDZENIE NR 6
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 92 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych (Dz. Urz. KGP poz. 4, z 2012 r. poz. 63, z 2014 r. poz. 115, z 2017 r. poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jednostce organizacyjnej Policji - należy przez to rozumieć Centralne Biuro Śledcze Policji, zwane dalej "CBŚP", Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, zwane dalej "BSWP", komendę wojewódzką Policji, Komendę Stołeczną Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej "CLKP";";

2) w § 21a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku przedsięwzięć szkoleniowych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przekazuje ofertę szkoleniową właściwym rzeczowo kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP, Komendantowi BSWP lub Dyrektorowi CLKP wraz ze wskazaniem procedury finansowania.",

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Komendant CBŚP lub Komendant BSWP:

a) rozpowszechnia oferty wśród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników,

b) wybiera kandydata lub kandydatów do udziału w przedsięwzięciu szkoleniowym w ramach CEPOL;",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej, na podstawie zgłoszeń kandydatów otrzymanych od właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych KGP, CBŚP, BSWP i CLKP, dokonuje wyboru uczestnika lub uczestników przedsięwzięcia szkoleniowego w ramach CEPOL.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA