REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 64

ZARZĄDZENIE NR 34
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 4 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania z materiałem badawczym oraz trybu tworzenia i sposobu prowadzenia zbiorów kryminalistycznych w laboratoriach kryminalistycznych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie sposobu postępowania z materiałem badawczym oraz trybu tworzenia i sposobu prowadzenia zbiorów kryminalistycznych w laboratoriach kryminalistycznych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 30) w § 2:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) laboratorium - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz laboratoria kryminalistyczne komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Akademii Policji w Szczytnie i szkół policyjnych;";

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) kierownik laboratorium - naczelnik laboratorium kryminalistycznego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, Akademii Policji w Szczytnie i szkoły policyjnej oraz kierownik komórki organizacyjnej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA