REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 6

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 28 stycznia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 36 Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. Urz. Min. Gosp. Nr 2, poz. 43) w § 17 w ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) Departament Kontroli.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: z up. J. W. Pietrewicz

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-18
  • Data wejścia w życie: 2015-01-28
  • Data obowiązywania: 2015-01-28
  • Dokument traci ważność: 2019-05-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA