| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 288 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 6 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 1, poz. 9, z późn. zm.3)) w § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W skład Komitetu Audytu wchodzą:

1) przewodniczący komitetu – Artur Nowak-Far – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

2) członkowie niezależni:

a) Grzegorz Gołębiowski,

b) Piotr Rozwadowski,

c) Małgorzata Tarnowska,

d) Jacek Tarnowski.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: Radosław Sikorski

 

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej: sprawy zagraniczne oraz członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492)

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2010 r. Nr 2, poz. 8, Nr 4, poz. 6 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 3.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »