| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 17
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie utworzenia Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Belfaście

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Belfaście, zwany dalej „konsulatem”.

2. Siedzibą konsulatu jest Belfast.

§ 2.

Okręg konsularny konsulatu obejmuje terytorium Irlandii Północnej.

§ 3.

Statut konsulatu stanowi załącznik nr 1 do decyzji.

§ 4.

Wykaz mienia przekazanego w zarząd konsulatowi określa załącznik nr 2 do decyzji.

§ 5.

Do dnia 31 sierpnia 2017 r. w okręgu konsularnym, o którym mowa w § 2, funkcje konsularne i zadania konsula określone ustawami oraz przepisami prawa międzynarodowego wykonywane są przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu.

§ 6.

Traci moc decyzja Ministra Spraw Zagranicznych nr 195 z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zmiany właściwości terytorialnej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu.

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2017 r.

Minister Spraw Zagranicznych: Witold Waszczykowski

Załącznik 1. [STATUT KONSULATU GENERALNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W BELFAŚCIE]

Załączniki do decyzji nr 17 Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 13.02.2017 r.

Załącznik nr 1

STATUT KONSULATU GENERALNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W BELFAŚCIE

§ 1. 1. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Belfaście jest placówką zagraniczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 161).

2. Siedzibą konsulatu jest Belfast.

§ 2. 1. Konsulat używa nazwy „Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Belfaście”.

2. Konsulat może używać nazwy wymienionej w ust. 1 w tłumaczeniu na język urzędowy państwa przyjmującego, a także na inne języki powszechnie używane w stosunkach zagranicznych.

§ 3. 1. Konsulat prowadzi działalność w zakresie administracji publicznej, związanej ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych – sekcja O, dział 84, grupa 84.2, klasa 84.21, podklasa 84.21.Z, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885 oraz z 2009 r. poz. 489).

2. Działalność podstawowa konsulatu obejmuje wykonywanie funkcji konsularnych w wyznaczonym okręgu konsularnym.

§ 4. Szczegółowy zakres zadań konsulatu określają przepisy wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.

Załącznik 2. [WYKAZ MIENIA PRZEKAZANEGO W ZARZĄD KONSULATOWI GENERALNEMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W BELFAŚCIE]

Załącznik nr 2

WYKAZ MIENIA PRZEKAZANEGO W ZARZĄD KONSULATOWI GENERALNEMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W BELFAŚCIE

Środki pieniężne przeznaczone na:

1) Zakup wyposażenia urzędu oraz mieszkań:

60 000,- GBP

2) Zakup samochodów służbowych:

50 000,- GBP

3) Zakup sprzętu bezpieczeństwa:

25 000,- GBP

4) Zakup sprzętu informatycznego:

61 000,- GBP

5) Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb konsulatu oraz instalacja okablowania strukturalnego

i systemów zabezpieczenia technicznego:

436 000,- GBP

Razem:

632 000,- GBP

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »