| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 8
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie podniesienia klasy Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu

Na podstawie 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu podnosi się do klasy konsulatu generalnego.

2. Nazwę Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu zmienia się na "Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu".

§ 2.

Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu nadaje się statut określony w załączniku do decyzji.

§ 3.

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu obejmuje terytorium prowincji: Quebec, Nowa Szkocja, Wyspa Księcia Edwarda, Nowa Fundlandia i Labrador, Nowy Brunszwik.

§ 4.

W decyzji nr 118 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 października 2014 r. w sprawie likwidacji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu i utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu, zmienionej decyzją nr 147 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 grudnia 2014 r. oraz decyzją nr 172 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 75), uchyla się § 8 i § 10-12.

§ 5.

Do dnia 31 marca 2018 r. w okręgu konsularnym, o którym mowa w § 3, w postępowaniach w sprawach wizowych właściwy jest konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie.

§ 6.

Sprawy prowadzone w okręgu konsularnym, o którym mowa w § 3, wszczęte przed konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie są przez niego prowadzone do ich prawomocnego zakończenia.

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2018 roku.

Minister Spraw Zagranicznych: Jacek Czaputowicz

Załącznik 1. [STATUT KONSULATU GENERALNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W MONTREALU]

Załącznik do decyzji nr 8 Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 9 lutego 2018 r. (poz. 9)

STATUT KONSULATU GENERALNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W MONTREALU

§ 1. 1. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu jest placówką zagraniczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 171 i 476).

2. Siedzibą konsulatu jest Montreal.

§ 2. 1. Konsulat używa nazwy "Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu".

2. Konsulat może używać nazwy wymienionej w ust. 1 w tłumaczeniu na język urzędowy państwa przyjmującego, a także na inne języki powszechnie używane w stosunkach zagranicznych.

§ 3. 1. Konsulat prowadzi działalność w zakresie administracji publicznej, związanej ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych - sekcja O, dział 84, grupa 84.2, klasa 84.21, podklasa 84.21.Z, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885 oraz z 2009 r. poz. 489).

2. Działalność podstawowa konsulatu obejmuje wykonywanie funkcji konsularnych w wyznaczonym okręgu konsularnym.

§ 4. Szczegółowy zakres zadań konsulatu określają przepisy wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »