REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 10

ZARZĄDZENIE NR 6
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 4 marca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagrody „Pro Dignitate Humana”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) oraz art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 38 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody „Pro Dignitate Humana” (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 68) w § 3:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister Spraw Zagranicznych przyznaje nagrodę jednemu kandydatowi lub kilku kandydatom.”;

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku przyznania nagrody kilku kandydatom jest ona dzielona po równo między kandydatów.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (poz. 2713).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-05
  • Data wejścia w życie: 2024-03-06
  • Data obowiązywania: 2024-03-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA