REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 18

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 40 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie organizacji systemu bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 54) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. W przypadkach uzasadnionych istotnymi potrzebami służby zagranicznej, dyrektor generalny służby zagranicznej, na wniosek kierownika placówki zagranicznej, wyraża zgodę na odstępstwo od stosowania przez placówkę zagraniczną przepisów określonych w niniejszym rozdziale.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 kierownik placówki zagranicznej składa za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa przekazuje wniosek do dyrektora generalnego służby zagranicznej wraz ze swoją opinią dotyczącą tego wniosku.

3. We wniosku, kierownik placówki zagranicznej wymienia odstępstwa, które zamierza wprowadzić na terenie placówki zagranicznej, uzasadnia konieczność ich wprowadzenia oraz proponuje końcowy termin obowiązywania odstępstw.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-12
  • Data wejścia w życie: 2024-04-13
  • Data obowiązywania: 2024-04-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA