Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE NR 21
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia zaktualizowanego rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2021 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wypisywane (Dz. U. z 2021 r. poz. 130 i 631) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia zaktualizowany roczny plan egzaminów teoretycznych na 2021 r.

wz. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych

Michał Witkowski

Załącznik 1. [ROCZNY PLAN EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH NA 2021 r.]

Załącznik do obwieszczenia nr 21
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 10 września 2021 r.

ROCZNY PLAN EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH NA 2021 r.

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-13
  • Data wejścia w życie: 2021-09-13
  • Data obowiązywania: 2021-09-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe