Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE NR 22
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia minimalnego poziomu punktów niezbędnego do uzyskania oceny pozytywnej ze sprawdzianu umiejętności praktycznych operatorów kontroli bezpieczeństwa oraz osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia operatora kontroli bezpieczeństwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) w związku z § 42 ust. 2 i § 47 ust. 1 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. poz. 1526) ogłasza się:

§ 1.

Minimalny poziom punktów niezbędny do uzyskania oceny pozytywnej ze sprawdzianu umiejętności praktycznych, o którym mowa w § 30 ust. 5 pkt 2 oraz § 49 ust. 1 pkt 2 lit. b załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego dla:

1) osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 1-3 załącznika do tego rozporządzenia ustala się w wartości wskaźnika A' na poziomie 0,75 przy wartości wskaźnika "hit" nie mniejszym niż 65%;

2) operatorów kontroli bezpieczeństwa, o których mowa w § 46 ust. 1 załącznika do tego rozporządzenia ustala się w wartości wskaźnika A' na poziomie 0,85 przy wartości wskaźnika "hit" nie mniejszym niż 75%.

§ 2.

Wskaźniki, o których mowa w § 1, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

wz. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych

Michał Witkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-13
  • Data wejścia w życie: 2021-09-13
  • Data obowiązywania: 2021-09-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe