reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 11), w załączniku nr 2, wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt II „Sposoby ochrony ekosystemów na obszarach ochrony czynnej”:

a) w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli:

– lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1

Przygotowanie powierzchni pod odnowienia drzewostanów:

 

Oddziały – 62b, 66f, 81d, 82i, 104d, 268d, 269c, 284b, 304d, 356g, 383c”

 

1) wycinanie krzewów przeszkadzających w odnowieniu drzewostanu,

4,01 ha

 

2) punktowe przekopywanie gleby w miejscach sadzenia drzewek

30040 sztuk sadzonek

– w lp. 2 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„7,8 tysięcy sztuk sadzonek”,

– lp. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez owady i grzyby zagrażające trwałości drzewostanów, przez:

 

Miejsca zagrożenia w lasach objętych ochroną czynną

 

1) wyszukiwanie drzew zasiedlonych przez kambiofagi, np. kornikowate (Scolytinae), bogatkowate (Buprestidae),

6520 roboczogodzin

 

 

2) korowanie zasiedlonego drewna leżącego,

80 m3,

 

 

3) zbieranie i likwidacja zasiedlonej kory,

54 roboczogodziny,

 

 

4) rozdrabnianie pozostających części drzew z pozostawieniem w ekosystemie tych, które nie stanowią zagrożenia,

920 roboczogodzin,

 

 

5) usuwanie z drzewostanów drzew opanowanych przez owady i hubę korzeniową (Heterobasidion annosum), wywróconych oraz złamanych, zagrażających stanowi zdrowotnemu lasu i zwiększających zagrożenie pożarowe

4374 m3

 

10

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanach przez zwierzęta:

 

Oddziały – 1b, 2a, 6f, 18i, 20m, 21h, 26d,l, 37a, 37c, 37g, 55a, 56h, 58b, 58c, 59b, 59c, 60b, 61n, 63b, 64g, 65a, 67a, 67g, 73b, 73f, 74c, 74d, 79a, 79c, 79k, 87i, 87x, 88b, 89a, 90a, 90b, 91d, 92d, 103f, 104d, 105d, 106f, 111m, 112b, 112d, 114d, 114f, 114g, 115d, 116d, 117b, 122f, 122r, 123f, 126b, 126c, 127b, 127k, 129k, 129m, 130f, 130h, 131d, 133b, 135f,l; 136a, 137a, 137b, 138a,138h, 138i, 142a, 142c, 142d, 142f, 142j, 143a,d; 144a, 144f, 145f, 146d, 151b, 152a, 153b, 155b, 156b, 156g, 157c, 160b, 160c, 160i, 169c, 208f, 221, 223c, 228k, 233, 235d, 235f, 239m, 266m, 269c, 272a, 284b, 304d, 338a,c; 338f, 345a, 352h, 353g, 355g, 356g, 367b, 370g, 375d, 380b, 383c.

 

1) zabezpieczanie sadzonek przed uszkadzaniem przez ssaki roślinożerne na uprawach leśnych do 5 lat:

 

 

a) środkami odstraszającymi,

68,5 ha,

 

b) ogrodzeniem siatką (wykonanie nowych ogrodzeń oraz naprawa istniejących),

około 2000 m2,

 

2) zdjęcie osłon indywidualnych po ich wykorzystaniu,

190 sztuk,

 

3) osłanianie drzew przed uszkodzeniami bobrów (Castor fiber),

400 sztuk

 

 

 

Miejsca intensywnego występowania szkód

 

4) ograniczenie liczebności ssaków roślinożernych do poziomu skutkującego minimalizacją szkód, poprzedzone inwentaryzacją zwierząt i poziomu szkód w drzewostanach (ekosystemy leśne i nieleśne):

 

 

 

a) jeleni (Cervus elaphus),

Do 27 sztuk (byki – 8 sztuk, łanie – 15 sztuk, cielęta – 4 sztuki).

 

 

b) saren (Capreolus capreolus),

Do 20 sztuk (kozły –12 sztuk, kozy – 6 sztuk, koźlęta – 2 sztuki).

 

 

c) dzików (Sus scrofa),

Do 80 sztuk (warchlaki – 40 sztuk, przelatki – 35 sztuk, 3-letnie i starsze – 5 sztuk).

Oddziały – 43r,71d, 84k, 96b, 106g, 138f,

 

5) zwiększenie bazy żerowej przez uprawę poletek zaporowych (uprawa zbóż i roślin okopowych)

5,11 ha

210g, 280, 293b, 304f, 338b, 366f

 

– w lp. 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„13

Utrzymanie dróg pożarowych i dojazdowych:

 

Drogi w oddziałach – 16-20, 40, 57, 50, 51, 69, 70, 71, 72, 73, 85, 87, 88, 89, 97, 109, 119, 120, 130, 131, 138, 139, 140, 210, 224, 235, 263, 264, 295, 312, 330.

 

1) konserwacja nawierzchni dróg pożarowych i dojazdowych,

15,70 km

 

2) remont nawierzchni dróg pożarowych i dojazdowych,

4,75 km

Droga „Słupiańska” w oddziałach – 87, 101, 113, 125, 132, 139, 140, 148.

 

3) utrzymanie przejezdności dróg pożarowych i dojazdowych (powiększanie prześwitów dróg)

9,90 km

Drogi w oddziałach – 84, 87, 101, 102, 113, 125, 132, 233, 265, 281, 293/295, 289/290, 372/373

14

Czyszczenie linii oddziałowych na cele obrony przeciwpożarowej

4,75 km

Droga „Słupiańska” w oddziałach – 87, 101, 113, 125, 132, 139, 140, 148”

 

b) w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, w tabeli, lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2

Ograniczenie liczebności ssaków roślinożernych do poziomu skutkującego minimalizacją szkód, poprzedzone inwentaryzacją zwierząt i rozmiaru szkód w uprawach i płodach rolnych (zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie):

 

Miejsca intensywnego występowania szkód”

 

1) jeleni (Cervus elaphus),

Do 27 sztuk.

 

 

2) saren (Capreolus capreolus),

Do 20 sztuk.

 

 

3) dzików (Sus scrofa)

Do 80 sztuk

 

 

2) w pkt III „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną krajobrazową”, w lit. A „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, w tabeli, lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez ssaki roślinożerne w uprawach i płodach rolnych przez:

0,40 ha

Oddziały – 362f (Obwód Ochronny Lipowe)

 

1) zwiększenie bazy żerowej – uprawę poletek zaporowych (uprawa zbóż i roślin okopowych),

 

 

 

2) regulację liczebności (redukcję) ssaków roślinożernych do poziomu skutkującego minimalizacją szkód, poprzedzoną inwentaryzacją zwierząt i rozmiaru szkód w uprawach i płodach rolnych (zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie):

 

 

 

a) jeleni (Cervus elaphus),

Do 27 sztuk.

Miejsca intensywnego występowania szkód”

 

b) saren (Capreolus capreolus),

Do 20 sztuk.

 

c) dzików (Sus scrofa)

Do 80 sztuk

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz 2015 r. poz. 222, 774 i 1045.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama