REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 13

ZARZĄDZENIE NR 13
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zniesienia Rady Ekspertów do spraw Turystyki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Znosi się Radę Ekspertów do spraw Turystyki, zwaną dalej „Radą”.

§ 2.

Na podstawie § 7 ust. 2 zarządzenia uchylanego w § 3, Rada przedstawi ministrowi właściwemu do spraw turystyki podsumowanie prac Rady w terminie czternastu dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 11 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. i Tur. poz. 11 i 24).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

wz. Ministra Sportu i Turystyki
Sekretarz Stanu

Piotr Borys


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2722).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-19
  • Data wejścia w życie: 2024-04-20
  • Data obowiązywania: 2024-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA