REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 15

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 13 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowiącym załącznik do zarządzeniu nr 6 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. i Tur. poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się następujące wyrażenie „z zastrzeżeniem § 29 ust. 3.”;

2) w § 29 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Pomoc prawna, o której mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a oraz e - g, w zakresie spraw należących do właściwości Dyrektora Generalnego, a także spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz ponownego jej wykorzystania, może być realizowana przez obsługę prawną usytuowaną w innej komórce organizacyjnej niż Departament Prawny.”.

§ 2

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2024 r.

wz. Ministra Sportu i Turystyki
Sekretarz Stanu
Piotr Borys


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2722).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-14
  • Data wejścia w życie: 2024-06-14
  • Data obowiązywania: 2024-06-14
  • Z mocą od: 2024-04-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA