REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 1984 nr 1 poz. 1

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA ADMINISTRACJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

z dnia 30 grudnia 1983 roku

w sprawie wykazu stanowisk pracy w zakładach pracy resortu administracji i gospodarki przestrzennej, na których w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wzrostu emerytury.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 ust. 2 oraz w związku z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się wykaz stanowisk pracy w zakładach pracy resortu administracji i gospodarki przestrzennej, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wzrostu emerytury, o którym mowa w § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, zwany dalej „wykazem”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się tylko okresy pracy w:

1) zakładach pracy budownictwa ogólnego, przemysłowego i specjalistycznego stosujących Układ Zbiorowy Pracy dla Budownictwa,

2) zakładach pracy przemysłu materiałów budowlanych:

a) wytwarzających materiały ścienne drobnowymiarowe, termoizolacyjne i hydroizolacyjne, cement, beton, surowce mineralne i kamień budowlany,

b) produkujących wyroby wapiennicze, gipsowe, elementy budowlane, obsługujących piece do produkcji, wypalania i suszenia oraz inne urządzenia i agregaty do produkcji i wyrobu materiałów budowlanych – stosujących Układ Zbiorowy Pracy dla Przemysłu Materiałów Budowlanych.

§ 2.
Prace, o których mowa w § 1, uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach, jeżeli pracownik wykonuje je stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.
§ 3.
W umowie o pracę zakład pracy określa rodzaj, charakter i wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej na stanowisku wymienionym w wykazie.
§ 4.
Zakład pracy prowadzi ewidencję stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach oraz odnotowuje w aktach osobowych okresy wykonywania tych prac.
§ 5.
Okresy pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, zakład pracy stwierdza w świadectwach wystawionych według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER

Włodzimierz Oliwa

 

Załącznik 1. [Wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wzrostu emerytury, wymienionych w dziale III wykazu C, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43).]

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15 Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej
z dnia 30 grudnia 1983 r.

WYKAZ
stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wzrostu emerytury, wymienionych w dziale III wykazu C, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43).

Część I. Prace i stanowiska pracy określone w taryfikatorze kwalifikacyjnym pracowników na stanowiskach robotniczych w budownictwie (wydanie Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 1981 r.)

1. Roboty wodno-kanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach

x/ 1) palowniczy (38)

2) betoniarz-zbrojarz (49)

3) murarz (36)

4) cieśla (4)

5) izolarz (10)

6) monter instalacji sanitarnych i grzewczych (22)

7) monter instalacji technologicznych (23)

8) robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne w głębokich wykopach (40)

2. Budowa oraz remont chłodni kominowych i kominów przemysłowych

1) monter urządzeń i konstrukcji metalowych (24)

2) murarz (36)

3) cieśla (4)

4) zbrojarz–betoniarz (49)

5) ślusarz – wykonujący prace na wysokości (45)

6) elektromonter instalacji, linii i urządzeń elektroenergetycznych (7)

7) robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne na wysokości (40).

3. Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych

Maszyniści robót ziemnych

1) maszynista koparek i ładowarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych (15)

2) maszynista pogłębiarek, zgarniarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych (15)

3) maszynista spycharek i ciągników gąsienicowych (15)

Maszyniści maszyn transportu pionowego

4) maszynista żurawi samojezdnach kołowych i gąsienicowych (16)

5) maszynista żurawi wieżowych (16)

6) maszynista żurawi kolejowych (16)

7) maszynista żurawi stałych (16)

8) maszynista suwnic (16)

Maszyniści maszyn drogowych

9) maszynista walców drogowych (18)

10) maszynista zespołów maszyn do produkcji mas bitumicznych i mas betonowych (18)

11) maszynista zespołów maszyn do rozścielania mas bitumicznych i mas betonowych (18)

12) maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw (18)

Maszyniści maszyn różnych

13) maszynista kafara (20)

4. Prace zbrojarskie i betoniarskie

1) zbrojarz (49)

2) zbrojarz prefabrykatów (49)

3) betoniarz (49)

4) zestawiacz surowców i mieszanek (49)

5) operator betoniarski – betoniarz (37)

5. Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości

1) monter urządzeń i konstrukcji metalowych na wysokości (24)

2) monter konstrukcji żelbetowych i prefabrykowanych na wysokości (26)

3) cieśla wykonujący prace na wysokości (4)

6. Prace malarskie konstrukcji na wysokości

1) malarz konstrukcji metalowych i urządzeń przemysłowych (14)

7. Prace przy wykonywaniu konstrukcji nabrzeży falochronów oraz innych budowli hydrotechnicznych w nawodnionych wykopach lub na styku woda – ląd

1) palowniczy (38)

2) kesoniarz (12)

3) cieśla (4)

4) betoniarz-zbrojarz (49)

5) łamarz (ll)

6) robotnik budowlany (40)

7) murarz (36)

8) izolarz (10)

9) monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych (22)

10) monter instalacji technologicznych (23)

8. Prace cykliniarskie

1) robotnik budowlany – cykliniarz (40)

9. Prace dekarskie

1) blacharz – dekarz (2)

2) robotnik budowlany (40)

10. Prace kamieniarskie

1) kamieniarz budowlany – kamieniarz obróbki ręcznej i mechanicznej (11)

2) robotnik budowlany (40)

3) brukarz (3)

11. Prace murarskie przy naprawie na gorąco pieców przemysłowych, sklepień paleniskowych w parowozach i żeliwiaków

1) murarz pieców przemysłowych (36)

2) monter pieców przemysłowych (23, 24, 36)

3) murarz kotłów przemysłowych (36)

4) monter kotłów przemysłowych (27)

5) cieśla przy remoncie pieców przemysłowych (4)

12. Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych:

1) szlifierz konstrukcji stalowych – szlifierkami pneumatycznymi (58)

2) operator młota pneumatycznego (20)

3) operator zagęszczarki wibracyjnej (18, 19)

13. Bieżące konserwacje agregatów, urządzeń oraz prace budowlano-montażowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie.

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku wymienionym w wykazie.

Część II. Prace i stanowiska pracy określone w taryfikatorze kwalifikacyjnym pracowników przemysłu materiałów budowlanych (wydanie Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 1969 r.)

1. Prace przy produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wyrobów ceramicznych.

y/ 1) zestawiacz surowców i mieszanek (II, III, 27, 28, 29)

2) młynowy surowców mineralnych (I, II, 63; II, III, 18)

3) formowacz (II, III, 4–8, 14)

4) operator urządzeń formujących (II, III, 4, 5, 14)

5) operator urządzeń obróbczych (II, III, 4, 5, 18)

6) wypalacz (II, III, 22, 23, 24)

7) robotnik w przemyśle materiałów budowlanych wykonujący stale prace pomocnicze lub inne przy produkcji wyrobów ceramicznych lub materiałów ogniotrwałych (II, III, 85; II, III, 17)

2. Prace przy produkcji materiałów azbestowo-cementowych

1) młynowy surowców mineralnych (I, II, 63; II, V, 13)

2) zestawiacz surowców i mieszanek (II, V, 13)

3) formowacz (II, V, 12)

4) operator urządzeń formujących (II, V, 12, 14, 15)

5) operator urządzeń obróbczych (II, V, 14, 19, 20)

6) laborant (II, V, 11)

7) operator mechanicznego sprzętu transportowego (II, III, 14, 16, 17, 18)

8) robotnik w przemyśle materiałów budowlanych (I, III, 85)

3. Prace przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne

1) zestawiacz surowców i mieszanek (II, V, 47)

2) topiarz mas mineralnych (II, V, 46)

3) formowacz (II, V, 39, 40)

4) operator urządzeń formujących (II, V, 43, 44, 45)

5) aparatowy (II, V, 39, 43–46)

6) robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne (I, III, 85).

4. Prace przy produkcji cementu

1) młynowy surowców mineralnych (I, II, 63; II, II, 4)

2) maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszywa (II, II, 1, 4–8)

3) silosowy surowców (II, II, 4, 8, 11)

4) aparatowy (II, II, 5, 6, 7)

5) wypalacz (II, II, 9, 10)

6) maszynista maszyn obróbczych (II, II, 4, 5, 6)

7) operator urządzeń formujących (II, II, 1, 2)

8) operator mechanicznego sprzętu i urządzeń transportowych (II, 11, 6, 7, 8, 11)

9) robotnik przemysłu materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji cementu (I, III, 85)

5. Prace przy produkcji betonu kruszywowego

1) zestawiacz surowców i mieszanek (II, 1, 7, 23)

2) betoniarz prefabrykacji (II, 1, 3)

3) operator urządzeń formujących (II, I, 10, 11, 13–15, 16)

4) robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji betonu kruszywowego – smarownik form (I, III, 85; II, 1, 18, 19, 21, 22)

6. Prace przy produkcji wapna

1) młynowy surowców mineralnych (I, II, 63; II, IX, 5, 6)

2) zestawiacz surowców i mieszanek (II, IX, 6)

3) maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw (II, IX, 3, 4, 7, 8, 9, 10)

4) maszynista maszyn obróbczych (II, IX, 9–15)

5) wypalacz (II, IX, 11–15)

6) aparatowy (II, IX, 4)

7) operator mechanicznego sprzętu i urządzeń transportowych (II, IX, 4, 5, 6, 10)

8) robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji wapna (I, III, 85; II, IX, 1)

7. Prace przy produkcji gipsu półmokrego

1) młynowy surowców mineralnych (I, II, 63; II, IX, 26)

2) zestawiacz surowców i mieszanek (II, IX, 26)

3) formowacz (II, IX, 16, 17)

4) operator urządzeń formujących (II, IX, 16, 17)

5) maszynista maszyn obróbczych (II, IX, 16, 17)

6) wypalacz (II, IX, 11, 23, 24)

7) palacz (I, II, 71; II, IX, 21)

8) aparatowy (II, IX, 16, 17, 21, 23, 24, 26)

9) robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji gipsu półmokrego (I, III, 85; II, IX, 18–20, 22)

8. Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń

1) palacz (I, II, 71; II, X, 21)

2) wypalacz (I, II, 71; II, IX, 23, 24)

9. Wypalanie, ściąganie i mielenie dolomitu oraz przygotowanie masy dolomitowej

1) młynowy surowców mineralnych (I, II, 63; II, IX, 26)

2) maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw (II, IX, 5, 6, 10)

3) wypalacz (II, IX, 11)

4) operator urządzeń formujących (II, IX, 16, 17)

5) formowacz (II, IX, 16, 26)

6) aparatowy (II, IX, 7, 11, 16, 17)

7) palacz (I, II, 71; II, IX, 21, 23)

8) robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy wypalaniu, ściąganiu i mieleniu dolomitu oraz przygotowywaniu masy dolomitowej (I, III, 85)

10. Produkcja elementów budowlanych z pyłów dymnicowych

1) zestawiacz surowców i mieszanek (I, II, 63, II, 1, 7, 23)

2) młynowy surowców mineralnych (I, II, 63, II, 1, 7, 15)

3) maszynista maszyn obróbczych (II, 1, 10, 13, 15)

4) hartowacz (II, 1, 5, 8)

5) operator sprzętu mechanicznego (II, I, 10, 13, 15, 16)

6) robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji elementów budowlanych z pyłów dymnicowych

– smarownik form do betonu (II, III, 85, II, I, 18, 19, 21)

11. Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C.

Prace przy obsłudze suszarń, jeżeli temperatura na stanowisku obsługi przekracza 35°C.

1) suszarniowy (I, II, 71)

2) robotnik załadunkowy i wyładunkowy w suszarni (1, 11, 73)

12. Bieżące konserwacje agregatów, urządzeń oraz prace budowlano-montażowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe, wykonywane są prace wymienione w wykazie.

1. stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku wymienionym w wykazie.

Część III. Majster, mistrz, brygadzista

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Część IV. Kierownik zmiany

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Część V. Kierownik wydziału (oddziału) produkcyjnego w przedsiębiorstwach (zakładach) przemysłowych

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Część VI. Kierownik wielkiej budowy, zespołu budów, grupy robót, dużego zakładu produkcyjnego, kierownik budowy, robót, obiektu, bazy sprzętu, transportu, zakładu produkcyjnego, kierownik warsztatu.

1) stanowiska pracy na budowach, zakładach produkcyjnych, bazach sprzętu, transportu i warsztatach, w których jako podstawowe, wykonywane są prace wymienione w wykazie.

Część VII. Kontroler jakości

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Część VIII. Inżynier lub technik zatrudniony na budowie lub bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym na stanowisku pracy, na którym zgodnie z obowiązującym taryfikatorem kwalifikacyjnym wymagane jest posiadanie kwalifikacji inżyniera lub technika

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

 

x) Numeracja pozycji podanych w nawiasie przyjęta z taryfikatora kwalifikacyjnego pracowników na stanowiskach robotniczych w budownictwie.

y) Numeracja części, działów i pozycji podanych w nawiasie przyjęta z taryfikatora kwalifikacyjnego pracowników przemysłu materiałów budowlanych.

Załącznik 2.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15 Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej
z dnia 30 grudnia 1983 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1984-04-30
  • Data wejścia w życie: 1983-12-30
  • Data obowiązywania: 1983-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA