| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy dokumentacji dotyczącej prywatyzacji spółek PKP Energetyka S.A. oraz Polskie Koleje Linowe S.A.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064).

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw analizy dokumentacji dotyczącej prywatyzacji spółek PKP Energetyka S.A. oraz Polskie Koleje Linowe S.A. zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw transportu.

3. Zadaniem Zespołu jest dokonanie analizy dokumentacji dotyczącej prywatyzacji spółek PKP Energetyka S.A. oraz Polskie Koleje Linowe S.A. oraz przygotowanie dokumentacji celem przekazania do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Minister Infrastruktury i Budownictwa;

2) Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel Departamentu Kontroli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa;

3) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Kontroli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa;

4) członek Zespołu – przedstawiciel Departamentu Kontroli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa;

5) członek Zespołu – przedstawiciel Departamentu Prawnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

2. Do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka, zaprasza się dwóch przedstawicieli Ministra Skarbu Państwa.

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, na prawach członka, przedstawiciele organów, instytucji lub organizacji właściwych w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu, zaproszeni przez Przewodniczącego.

4. Członek Zespołu, w razie braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Zespołu, informuje Przewodniczącego i za jego zgodą może wyznaczyć osobę, prezentującą jego stanowisko.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zespołu oraz kieruje jego pracami;

2) planuje i koordynuje pracę Zespołu;

3) zapewnia skuteczny przepływ informacji pomiędzy członkami Zespołu.

2. Przewodniczący może powierzyć wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarzowi.

§ 4.

Przewodniczący może zlecać podmiotom zewnętrznym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), sporządzanie ekspertyz, opinii i analiz niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 5.

Zespół prowadzi prace a stanowiska uzgadnia na posiedzeniach, które odbywają się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

§ 6.

Za udział w pracach Zespołu jego członkom oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 7.

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Kontroli.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność oraz transport – na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »