REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 14

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Energii wprowadza się:

1) instrukcję kancelaryjną, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Energii, w podległych im komórkach organizacyjnych, zapewniają:

1) wprowadzenie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

2) zapoznanie pracowników z zasadami i trybem postępowania z dokumentacją;

3) opracowanie dostosowanych do zakresu działania komórki organizacyjnej wyciągów z jednolitego rzeczowego wykazu akt.

§ 3.

Dyrektor Biura Administracyjnego Ministerstwa Energii odpowiada za wprowadzenie w życie postanowień instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

§ 4.

1. Do dnia 1 stycznia 2017 r. podlegają zakończeniu sprawy zarejestrowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt stanowiącymi załączniki do zarządzenia nr 36 Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego (Dz. Urz. MG z 2010 r. Nr 1 poz. 6 oraz Nr 3 poz. 45).

2. Dla dokumentacji wytwarzanej i gromadzonej w Ministerstwie Energii, dotyczącej spraw, o których mowa w ust. 1, od dnia 1 stycznia 2017 r. zakłada się nowe sprawy i rejestruje je zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

MINISTER ENERGII: KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

W porozumieniu:

NACZELNY DYREKTOR ARCHIWÓW

PAŃSTWOWYCH: WOJCIECH ALBERT WOŹNIAK

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej – energia oraz gospodarka złożami kopalin na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

Załącznik 1. [INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA ENERGII]

Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 27 października 2016 r.

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA ENERGII

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT]

Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 27 października 2016 r.

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO MINISTERSTWA ENERGII]

Załącznik nr 3 do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 27 października 2016 r.

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO MINISTERSTWA ENERGII

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-07
  • Data wejścia w życie: 2016-11-08
  • Data obowiązywania: 2019-12-16
  • Dokument traci ważność: 2020-12-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA