REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 12

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 25 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw górnictwa węgla brunatnego przy Ministrze Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw górnictwa węgla brunatnego przy Ministrze Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 20 oraz z 2019 r. poz. 3) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Przewodniczący - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Adam Gawęda;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-26
  • Data wejścia w życie: 2019-07-27
  • Data obowiązywania: 2019-07-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA