REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 14

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 4 stycznia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Rozwoju instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 44 Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Rozwoju instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (Dz. Urz. Min. Roz. poz. 48) w załączniku nr 2 w tabeli drugiej wprowadza się następujące zmiany:

1) w klasie 414 „Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki”, dodaje się klasy czwartego rzędu 4143 i 4144 w brzmieniu:

 

 

 

4143

System oceny zgodności i nadzoru rynku

BE10

W tym opinie dotyczące systemu oceny zgodności oraz analizy i oceny systemu nadzoru rynku

 

 

 

4144

Normalizacja

BE5

W tym współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym

 

2) w klasie 511 „Procesy związane z członkostwem w Unii Europejskiej”, dodaje się klasy czwartego rzędu 5115, 5116 i 5117 w brzmieniu:

 

 

 

 

5115

Koordynacja krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych -przepisy techniczne

BE5

W tym opinie, opracowania, analizy

 

 

 

5116

Notyfikowanie Komisji Europejskiej projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne

B5

 

 

 

 

5117

Udostępnianie otrzymanych z Komisji Europejskiej projektów przepisów technicznych notyfikowanych przez inne państwa członkowskie

B5

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej – gospodarka i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-05
  • Data wejścia w życie: 2017-01-01
  • Data obowiązywania: 2017-01-01
  • Dokument traci ważność: 2021-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA