REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 13

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH1)

z dnia 9 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw górnictwa węgla brunatnego przy Ministrze Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw górnictwa węgla brunatnego przy Ministrze Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 20 oraz z 2019 r. poz. 3 i 12) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w tytule, w § 1 i w § 2 w pkt 4, w różnym przypadku, wyrazy "Minister Energii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Minister Aktywów Państwowych";

2) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Przewodniczący - Minister Aktywów Państwowych lub Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych;";

3) użyte w § 3 w pkt 2 w lit. a, w § 7 i w § 8, w różnym przypadku, wyrazy "Ministerstwo Energii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Ministerstwo Aktywów Państwowych".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

JACEK SASIN

 

 

1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-10
  • Data wejścia w życie: 2020-06-11
  • Data obowiązywania: 2020-06-11

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA