Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 12

DECYZJA NR 3
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH1)

z dnia 18 maja 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2022 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 3 Ministra Aktywów Państwowych z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2022 r. (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 9 i 39 oraz z 2022 r. poz. 7) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się lp. 40;

2) w lp. 42 zawartość kolumny "Temat" otrzymuje brzmienie "Jubileusze Papieskich Dzieł Misyjnych";

3) w lp. 46 zawartość kolumny "Kolejność wprowadzania do obiegu" otrzymuje brzmienie "wrzesień";

4) dodaje się lp. 55 w brzmieniu:

55.

Miron Białoszewski

1

czerwiec


5) informacja zamieszczona w ostatnim zdaniu otrzymuje brzmienie:

"Razem: 48 tematów, 81 znaczków samodzielnych.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Aktywów Państwowych: z up. J. Kanthak


1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-18
  • Data wejścia w życie: 2022-05-19
  • Data obowiązywania: 2022-05-19

Dzienniki Urzędowe