REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 19

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2023 r. przyznano dotacje celowe w części 47 - Energia, wraz z kwotami tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2023 r. przyznano dotacje celowe w części 47 - Energia, nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256), wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia i jest dysponentem części 47 budżetu państwa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2023 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 47 – ENERGIA DOTACJE CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI]

Załącznik do obwieszczenia
Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 28 marca 2024 r.
(poz. 19)

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2023 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 47 - ENERGIA DOTACJE CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

Część

Dział

Rozdział

Kontrahent

Kwota [w złotych]

47

150

15004

NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, OTWOCK

25 716 608,62

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, WARSZAWA

80 000,00

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH, OTWOCK-ŚWIERK

5 844,96

15095

INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, KRAKÓW

88 379,64

RAZEM

25 890 833,22

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-29
  • Data obowiązywania: 2024-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA