REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 36

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 maja 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 11 i 16) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

„ca) Łukasz Latała - zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,”;

2) w 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Do dnia 31 grudnia 2024 r. Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw środowiska rekomendacje Zespołu, o których mowa w § 2.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Paulina Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-21
  • Data wejścia w życie: 2024-05-22
  • Data obowiązywania: 2024-05-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA