REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 43

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 7 lipca 2024 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ministerstwu Klimatu i Środowiska nadaje się regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w porozumieniu z Dyrektorem Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego, określają w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych strukturę oraz podział zadań wewnątrz kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych.

2. Wewnętrzne regulaminy organizacyjne zatwierdza Dyrektor Generalny Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

§ 3.

Do koordynowania opiniowania projektów aktów normatywnych przygotowanych przez inne ministerstwa i urzędy, które wpłynęły do Ministerstwa Klimatu i Środowiska i nie zostały zaopiniowane przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4.

W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska opracują i przedłożą do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Klimatu i Środowiska nowe wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych.

§ 5.

Traci moc zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 14).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Paulina Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 7 lipca 2024 r.
(Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 43)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-07-08
  • Data wejścia w życie: 2024-07-08
  • Data obowiązywania: 2024-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA